Quantum Delta NL sleept 615 miljoen euro binnen bij Groeifonds

QDNL verwacht 30.000 hightechbanen in Nederland te creëren

Quantum Delta NL sleept 615 miljoen euro binnen bij Groeifonds

QDNL verwacht 30.000 hightechbanen in Nederland te creëren

Een boost voor quantumtechnologie in Nederland, daar staat de stichting Quantum Delta NL (QDNL) voor. Birch onderzocht voor deze publiek-private samenwerking van universiteiten, onderzoekscentra en ondernemers hoe Nederland een voorloper blijft op het gebied van quantum. Met onder andere de input uit ons rapport deed QDNL een aanvraag bij het Nationale Groeifonds, dat hen nu 615 miljoen euro toekent.

Maar liefst 2.000 onderzoekers en ingenieurs wil QDNL trainen met het geld uit het Groeifonds. Hiermee kunnen zij honderd startups die al werken met quantumtechnologie helpen opschalen. Daarnaast zetten ze met het geld drie R&D-labs op om het onderzoek naar en de ontwikkeling van quantumtechnologie aan te jagen.

Investeren in quantum

De aanpak van QDNL komt overeen met onze adviezen van eind vorig jaar. In dat rapport onderzochten we de sterke punten van quantumtechnologie in Nederland. En wat er nodig is voor de volgende stap van het ecosysteem van kennisinstellingen, bedrijven en overheid rondom die technologie. We stelden vast dat Nederland koploper is op het gebied van quantumtechnologie. Om dat ook te blijven moet er worden geïnvesteerd in startups, talent en vraag uit de private sector.

Bijdrage aan de economie

Met de impuls van het Groeifonds kan QDNL precies doen waarvoor het Groeifonds in het leven is geroepen. Meehelpen aan economische groei, welvaart en welzijn in Nederland. Dezelfde onderwerpen als waar wij ons met advieswerk ook voor inzetten. Concreet verwacht QDNL 30.000 hightechbanen in Nederland te creëren. De economische impact wordt geschat op 5 tot 7 miljard euro.

Impact op welvaart

Daarnaast draagt de impuls van het Groeifonds aan QDNL bij aan de leefbaarheid van Nederland en de wereld. Ronald Hanson, voorzitter van de Raad van Toezicht van QDNL: ‘Het leidt geen twijfel dat quantumtechnologie een immense impact gaat maken. Het drijft de transformatie aan van informatie- en communicatietechnologieën. Iedereen in de samenleving gaat daarvan profiteren.’

Meer informatie over ons onderzoek en rapport voor QDNL? Neem contact op met Bas van der Starre.