Webinar “In één oogopslag uw regio in beeld: Hoe actuele en innovatieve inzichten uw beleid direct voeden. ”

Doelgroep: beleidsmakers en bestuurders in regio’s, provincies en gemeenten.

Webinar “In één oogopslag uw regio in beeld: Hoe actuele en innovatieve inzichten uw beleid direct voeden. ”

Doelgroep: beleidsmakers en bestuurders in regio’s, provincies en gemeenten.

Praktische gegevens

  • 23 februari 09.00
  • 40 minuten
  • Kosteloos
  • Case en demonstratie
Direct inschrijven

Bekijk het Webinar en leer welke huidige datasets, inzichten en adviezen op een laagdrempelige wijze nu toegankelijk zijn. Doelgroep: beleidsmakers en bestuurders in regio’s, provincies en gemeenten.

Webinar “In één oogopslag uw regio in beeld”

Nieuwe regionale inzichten
Combinaties geven interessante nieuwe inzichten. Regionaal, landelijk en specifieke trends voor uw regio combineren we in een overzicht. O.a. op ecosysteem ontwikkeling, economische, ruimtelijke ordening, human capital, innovatie en bedrijvigheid. We bespreken de opbouw en het proces waarom deze gekozen zijn.

Casus Gemeente Westland
In de Case Study Gemeente Westland bespreekt Ivo Meijer de achtergrond, afweging en toepassing.

Demonstratie
Zie hoe een omgeving eenvoudig op maat wordt ingericht, een live demonstratie. Van data naar inzicht.

In gesprek en afronding
Samen met de deelnemers gaan we in gesprek en bieden we de mogelijkheid vragen te stellen en verder te verdiepen.

Bent u erbij?

Over de sprekers

Jan Peter van den Toren  (Managing Partner van Birch) kent als geen ander de behoefte van beleidsmakers en bestuurders. Marc Bloemendaal  heeft veel ervaring met digitale toepassingen en ontsluiten van datasets. Samen laten zij zien op welke wijze waardevolle inzichten eenvoudig kunnen worden gedeeld.

Ivo Meijer, strategisch accounthouder extern en vestigingsklimaat bij de Gemeente Westland deelt zijn ervaring. Waar lagen de behoeften van Westland? En op welke wijze dragen de nieuwe inzichten en het dashboard hier aan bij?

Achtergrond informatie

Juiste inzichten
Bij steeds meer publieke organisaties ontstaat het vertrouwen dat slim omgaan met data leidt tot beter beleid. Dat brengt vele voordelen met zich mee. Zo worden beleidskeuzes bewuster gemaakt en onderbouwd door het gebruik van data. Maar de effecten en doelmatigheid van het beleid wordt ook in kaart gebracht en gevolgd. Maar werken met data is niet altijd makkelijk. Vandaar dat Birch Consultants al jaren publieke organisaties voorziet in hun behoefte aan data en duiding om beleid te formuleren. Met deze ervaring en expertise organiseert Birch een webinar om deze kennis verder te verspreiden.

Advies en Data
Het interpreteren van data is een vak op zichzelf. Soms is data incompleet of onvoldoende gestructureerd om mee te kunnen werken of soms wordt verkeerd gezocht naar data. Een andere valkuil is het niet optimaal benutten van de beschikbare data. Ook organisaties die al intensief met data werken hebben meestal nog veel te winnen.

Laagdrempelige oplossing
Wij leggen uit waar de mogelijkheden liggen en welke tools kunnen helpen om data goed te benutten. In plaats van complexe systemen, presenteren we een laagdrempelige oplossing. Eenvoudig en precies waar voor het bedoeld is.