Entrepreneurial Ecosystem

Birch organiseert, ook in seizoen 2020-2021, samen met de Universiteit Utrecht de Entrepreneurial Ecosystem Academy. Iedere editie staat in het teken van een ander thema. De EE Academy wil een inspirerende en leerzame omgeving creëren voor iedereen die zich bezig houdt met ecosystemen in de regio. Wetenschappers, beleidsmakers, kennisinstellingen en ondernemers zijn van harte welkom om ervaringen en inzichten te delen en met elkaar in discussie te gaan.

Masterclass Entrepreneurial Ecosystems

Samen met professor Erik Stam van de Universiteit Utrecht ontwikkelde Birch een masterclass Entrepreneurial Ecosystems. In november 2020 start de volgende serie masterclasses. De inleidingen zullen worden verricht door Prof. Erik Stam, voor de specifieke thema’s zijn er ook gastdocenten uit de praktijk en wetenschap, uit binnen- en buitenland. De masterclasses worden georganiseerd op:

 • DAG 1 (26 november 2020)
  Inleiding: Entrepreneurial Ecosystems, een denk- en doekader
 • DAG 2 (28 januari 2021)
  Talent en kennis in de regio
 • DAG 3 (25 maart 2021)
  Financiering en regionaal beleid
 • DAG 4 (20 mei 2021)
  Concurrentiekracht en maatschappelijke uitdagingen
 • DAG 5 (1 juli 2021):
  Governance

Elke cursusdag (donderdag) begint om 15 uur en wordt om 20 uur afgesloten. Drankjes en maaltijden zijn inbegrepen. Meer informatie is hier te vinden. Let op: Aanmelden is verplicht. Contactgegevens daarvoor vindt u via deze link.

Openbaar bestuur in ecosystemen

Met de Universiteit Utrecht onderzocht Birch de rol van het openbaar bestuur in ecosystemen. Wat kan het openbaar bestuur bijdragen om Triple Helix-samenwerkingen in de regio succesvol te maken? Dat onderzochten onderzoekers op basis van casestudies in Zuidoost-Brabant, Noordoost-Friesland, Zuid-Limburg en Utrecht. De uitkomsten legden zij vast in het rapport Openbaar bestuur in regionale ecosystemen voor ondernemerschap.

Veel regio’s staan voor nieuwe ontwikkelvraagstukken. Ze worden gevraagd de verhouding tussen resultaat en financiering te verantwoorden. Ze buigen zich over de vormgeving van hun Regio Deal en de verbinding daarvan aan bestaande infrastructuur. Dit en andere vraagstukken zijn het gevolg van de stappen die Nederland zet richting verduurzaming. De centrale vraag in dit geheel is dan ook: Hoe groei ik door als ecosysteem?

EE Academy

Op de EEAcademy geven experts inzicht in hoe regionale partijen efficiënter kunnen samenwerken om een krachtige koers in te slaan. De sprekers komen uit het onderwijs, de overheid en de triple helix. Zij vertellen waar zij zelf tegenaan lopen in de samenwerking in de regio. Zo ging EEA #5 op (juni 2018) over regionale ecosystemen en hun bijdrage aan brede welvaart en EEA #6 (mei 2019) over ‘de volgende fase in regionale samenwerking’. Naar verwachting zal in mei 2021 EEA #7 worden georganiseerd.

De Entrepreneurial Ecosystem Academy (EEA) is opgericht door het Utrecht Center for Entrepreneurship en Birch Consultants om vragen te beantwoorden over Entrepreneurial Ecosystems.