Uitzendbranche speelt in op flexibilisering arbeidsmarkt

“De analyses van Birch zijn grondig en ze leggen dwarsverbanden waaraan je zelf niet denkt.” —Jurriën Koops, ABU

Uitzendbranche speelt in op flexibilisering arbeidsmarkt

“De analyses van Birch zijn grondig en ze leggen dwarsverbanden waaraan je zelf niet denkt.” —Jurriën Koops, ABU

Opdrachtgever Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)
Impact Werkenden en bedrijven bij elkaar brengen
Regio
Dienst Onderzoek en evaluatie

De flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt neemt de komende jaren verder toe. Er zijn meer zelfstandigen en er ontstaan nieuwe vormen van flexibele arbeid. Nieuwe behoeften van bedrijven en werkenden leiden tot nieuwe vormen van dienstverlening. Daardoor verandert ook de markt van de intermediairs: veranderende vraag, nieuwe diensten, nieuwe spelers en digitalisering van dienstverlening.

Logo ABU

Inspelend op deze trend positioneert de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) zich als het ‘Huis van Werk’. Hiermee benadrukt de brancheorganisatie dat het alle partijen wil vertegenwoordigen die zich bezig houden met het organiseren van werk voor anderen. Dat zijn de uitzendbureaus, maar ook de partijen die zich richten op werving & selectie, payrolling, outplacement en bemiddeling van zelfstandigen.

Vraag

ABU-directeur Jurriën Koops: “De ABU wil zijn leden ondersteunen bij deze veranderingen. Daarom hebben we onderzoek gedaan onder de ruim 500 ABU-leden naar marktontwikkelingen en de verbreding van activiteiten. De opzet draaide om drie vragen: hoe zag uw bedrijf eruit in 2010? Hoe in 2014? En hoe ziet het eruit in 2018? Voor de uitvoering hebben we na een marktoriëntatie een beroep gedaan op Birch. Dat had vooral te maken met de voorgestelde aanpak en hun ervaring in strategisch onderzoek en bij brancheverenigingen.”

Bijdrage Birch

In samenwerking met specialisten van de ABU heeft Birch de onderzoeksvraag verder gepreciseerd. Dat heeft geresulteerd in een lijst van 13 diensten. Het onderzoek is schriftelijk uitgezet onder alle ABU-leden. Ook hield Birch diepte-interviews met de directies van de grootste bureaus. De respons was hoog: meer dan de helft van de aangeschreven leden antwoordde. Birch heeft de resultaten geanalyseerd en gepresenteerd op de ledenvergadering van de ABU. Over de uitkomsten zijn ze uitgebreid met leden in gesprek gegaan.

Over de rol van Birch

Koops: “Birch is sterk in het analyseren en verdiepen van de uitkomsten van dit soort onderzoeken. De analyses zijn grondig en ze leggen dwarsverbanden waaraan je zelf niet denkt. Ik wilde een foto van de markt en die heb ik gekregen. Een heldere plaat van de richting waarin markt en onze leden zich ontwikkelen. Ook zie je duidelijk waar en hoe de dienstverlening zich verbreedt. Het onderzoek heeft onze gedachten gescherpt en een aantal strategische dilemma’s bloot gelegd. En daarmee ondersteunt het onze strategische herpositionering. Ik weet dat Birch een aantal strategische dilemma’s graag verder had uitgediept. Maar dat vond ik voor de kaart die ik wilde, niet nodig.”