Nieuw regionaal partnership voor Fontys Hogeschool

“We hebben in de samenwerking met Birch veel bereikt.” —Tjeerd de Jong, Fontys Paramedische Hogeschool

Nieuw regionaal partnership voor Fontys Hogeschool

“We hebben in de samenwerking met Birch veel bereikt.” —Tjeerd de Jong, Fontys Paramedische Hogeschool

Opdrachtgever Fontys Paramedische Hogeschool
Impact Zorg en technologie werken samen
Regio Midden-Limburg
Dienst Advies en procesbegeleiding

Fontys is met 4.300 medewerkers en ruim 44.000 studenten een van de grootste kennisinstituten van Nederland. In 28 instituten verzorgt Fontys circa 85 bachelor- en 40 masteropleidingen en een breed aanbod aan cursussen en trainingen in verschillende plaatsen in Limburg, Noord-Brabant en Utrecht. Daarnaast richt Fontys zich op praktijkgericht onderzoek, kennisinnovatie en contractactiviteiten. Een van de instituten is Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven met opleidingen als fysiotherapie, podotherapie en medische beeldvorming en radiotherapie (MBRT). Er werken 250 docenten en 2500 studenten.

Logo Fontys
“Fontys wil als kennisinstelling uitstekende opleidingen bieden aan studenten. Tegelijk willen we de sector versterken en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beroepenveld”, zegt Tjeerd de Jong, directeur van Fontys Paramedische Hogeschool. “Dat laatste bedoel ik vooral heel praktisch. Het gaat erom dat onze opleidingen kijken naar bewegingen in het veld. We moeten zien hoe het veld zich ontwikkelt, zowel inhoudelijk als in de beroepenstructuur. En dat vertalen naar ons onderwijs en onderzoek.”

Naar een rol in de regionale samenleving

“Dat geldt voor al onze instituten en dus ook voor de Fontys Paramedische Hogeschool. Ons onderwijs is van hoge kwaliteit, maar met elkaar vinden we ook dat we meer naar buiten gericht moeten zijn. Meer onze rol pakken in de regionale samenleving en onze expertise inzetten voor toegankelijke en betaalbare zorg van hoge kwaliteit.”

Samenwerking en partnerships

“Daarom hebben we vanaf medio 2014 met Birch gewerkt aan het opstellen en uitvoeren van een strategisch plan. Uit eerdere ervaring weet ik dat hun aanpak is gericht op het zoeken van samenwerking en het aangaan van partnerships in de regio. Precies waar het voor ons om draait. Hun advies is ons meer te richten op de kracht om ons heen, zoals in deze regio technologie. Dat is dan ook de kern van het strategisch plan.”

Drie mijlpalen

“We hebben in de samenwerking met Birch veel bereikt. Drie mijlpalen wil ik hier noemen.”

• Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie (EGT)
“De eerste is dat wij met andere Fontys instituten, zorginstellingen en bedrijven partner zijn in het EGT. Dit is een platform voor innovatie tussen praktijk en hightech in de regio. Hierin vervult Fontys de rol van opleidings-, innovatie- en onderzoekspartner voor zorginstellingen en bedrijven. Binnen het EGT weten we elkaars expertise veel gemakkelijker te vinden.”

• Onderzoeksagenda met regionale ziekenhuizen en bedrijven
“De tweede mijlpaal is de onderzoekagenda die we met regionale zorgaanbieders en bedrijven hebben opgesteld. Hierin staan drie terreinen waarop wij met onderzoek waarde kunnen toevoegen aan het werk van onze partners: interprofessioneel werken, zelfmanagement en gezondheidszorg & technologie. Dat vertaalt zich in de praktijk dat we met het Maxima Medisch Centrum en de Libera Zorggroep onderzoek doen naar bijvoorbeeld de effectiviteit van nieuwe technologie, de inrichting van de zorg, de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn, de werking van revalidatieprogramma’s.”

• Herinrichting van het eigen instituut
“De derde mijlpaal is de herinrichting van ons eigen instituut. De dynamiek om ons heen vraagt om een flexibele interne organisatie. Die hebben we met Birch gebouwd.”

Birch: meer partner dan opdrachtnemer

“We hebben in relatief korte tijd veel gerealiseerd en dat is mede aan Birch te danken. Ze stoppen niet bij het maken van het strategisch plan, maar gaan ook met ons aan de slag. Heel praktisch: contacten leggen, met partners zoeken naar elkaars meerwaarden, samenwerkingen van de grond krijgen en helpen resultaten te halen. Hun kracht is dat ze als een van de weinige consultancybureaus echt een partnership aangaan en zich verbinden aan het gezamenlijke resultaat. Eigenlijk meer partner dan opdrachtnemer; en dat werkt erg prettig.”