Meer mensen in de bouw, techniek en energietransitie

Haalbaarheidsstudie naar een Leven Lang Ontwikkeling-desk Techniek in Zuid-Holland

Meer mensen in de bouw, techniek en energietransitie

Haalbaarheidsstudie naar een Leven Lang Ontwikkeling-desk Techniek in Zuid-Holland

Opdrachtgever Leerwerkakkoord Energietransitie, Bouw en Techniek
Impact Meer instroom, doorstroom en behoud van personeel voor de techniek sector, energietransitie, bouw, maakindustrie, installatietechniek en metaalsector.
Regio Zuid-Holland
Dienst Strategie en implementatie

Zuid-Holland zit te springen om vakkrachten. In de techniek, bouw, energietransitie, maakindustrie, installatietechniek en voor de metaalsector. Toch blijft het personeelstekort maar stijgen. Om regionaal talent te stimuleren in deze belangrijke sectoren aan de slag te gaan, wil het Leerwerkakkoord Energietransitie, Bouw en Techniek een Leven Lang Ontwikkelen Desk (LLO-desk) oprichten. Birch voerde een haalbaarheidsstudie uit, maakte een businesscase en adviseerde over hoe je zo’n LLO-desk inricht.

De aanleiding

Nederland heeft grote transitieopgaven. Zo moeten we meer en duurzamer gaan bouwen en onze energievoorziening verduurzamen. Hiervoor is voldoende en goed geschoold personeel nodig. Vooral in de technische sectoren is extra inzet nodig om meer vakpersoneel te krijgen. Maar de krappe arbeidsmarkt maakt het lastig. Het Leerwerkakkoord kwam met het idee om een LLO-desk te starten dat de sectoren helpt om vakkrachten te vinden en het huidige personeel te behouden.

Het proces

Staan stakeholders open voor zo’n LLO-desk? Birch onderzocht het met een haalbaarheidsstudie. We startten met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie zodat het Leerwerkakkoord gewogen keuzes kan maken. Om een volledig beeld te krijgen van de behoeften van het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheidsinstanties interviewden we de belangrijke stakeholders binnen deze instanties. Ook voerden we gesprekken met andere LLO-desks in het land. Vervolgens brachten we met een kwantitatieve analyse de huidige stand van zaken en prognoses in de provincie in kaart. Met deze cijfers konden we inzicht geven in de omvang van de potentiële doelgroepen en de mogelijke impact van een goede aanpak. Samen met onze partners werkten we de informatie uit tot mogelijke diensten en activiteiten voor de LLO-desk. Ook zetten we de bijbehorende governance-structuur en het operationeel model op. En we ontwikkelden de businesscase van de LLO-desk, met een gefaseerd ontwikkelpad.

Resultaten en conclusies

Goed nieuws. Onze analyses en gesprekken bevestigden dat een LLO-desk draagvlak heeft binnen de provincie en voorziet in de behoeften van de regionale spelers.

De belangrijkste uitkomsten:

  • Alle stakeholders herkennen het beeld van een schrijnend tekort aan geschikte werknemers en erkennen dat de krapte niet eenvoudig is op te lossen.
  • Daarnaast is het behouden van de huidige werknemers voor de sectoren en het faciliteren van zij-instromers naar deze sectoren steeds belangrijker wordende beleidsdoelstellingen.
  • Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft het bedrijfsleven grote behoefte aan overzicht, bijvoorbeeld van opleidingen, subsidiemogelijkheden, financiering en lopende initiatieven die werkenden naar deze sectoren willen leiden.

Langs deze lijn van uitkomsten is het advies gegeven dat het LWA met vier diensten kan starten om meer mensen voor de genoemde sectoren te voorzien:

  1. Online ontwikkelaanbod ontwikkelen voor werknemers.
  2. Het koppelen van vakkrachten en bedrijven
  3. Adviseren van (potentiële) vakkrachten over mogelijke loopbaanperspectieven
  4. Het coachen en begeleiden van vakkrachten binnen en naar sectoren.

Ons advies bevat tot slot ook een ontwikkelpad voor de opdrachtgever. Hiermee ziet zij in elke fase van de LLO-desk welke routes ze kan kiezen om het personeelstekort op te lossen.

Energietransitie, woningbouw en maakindustrie; het zijn belangrijke transitieopgaven in regio Zuid-Holland. Onze haalbaarheidsstudie is de aftrap van een succesvolle samenwerking om aan de juiste vakkrachten te komen.