Meer impact voor Nederlandse kennissteden

Handvatten voor een verbindingsagenda om de economie en maatschappij van Nederland sterker te maken

Meer impact voor Nederlandse kennissteden

Handvatten voor een verbindingsagenda om de economie en maatschappij van Nederland sterker te maken

Opdrachtgever De samenwerkende dertien Nederlandse kennissteden (steden met een universiteit). Uitvoerend opdrachtgever: gemeente Enschede.
Impact Sterkere Kennissteden met impact op (brede) welvaart in Nederland
Regio Nederland
Dienst Analyse, advies en procesbegeleiding

Meer informatie

Saskia Vogelaar
Saskia Vogelaar Senior adviseur 06-51250037

De dertien Nederlandse universiteitssteden – ook wel kennissteden – staan bol van talentontwikkeling, nieuwe kennis en ondernemerschap. Daartegenover staan uitdagingen zoals huisvesting voor studenten, ruimte voor groei en de wens voor meer samenhang in de samenleving.

Aanleiding

De dertien kennissteden wilden een objectieve vergelijking van hun sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen. Deze SWOT-analyse moest vervolgens als input dienen voor een Verbindingsagenda. Daarin wilden ze verwoorden hoe ze Nederland kunnen versterken. Wij onderzochten wat de Kennissteden elkaar onderling te bieden hebben en hoe ze gezamenlijk Nederland sterker kunnen maken.

Proces

Met elkaar én samen met de ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse zaken.Vereiste was dat in de verbindingsagenda de ecosysteemgedachte centraal stond.

Voor elke kennisstad hebben we met eigen data, deskresearch en feedbackrondes een factbook opgesteld. Daarin staat voor elke kennisstad een uitgebreide SWOT-analyse van
– de eigen stad en regio
– de kwaliteit van het entrepreneurial ecosysteem
– de stand van de brede welvaart
– de bijdragen aan transitieopgaven.

Vervolgens hebben we in een gezamenlijke sessie met alle kennissteden de overeenkomsten en verschillen bepaald. En die samen vertaald naar handvatten voor de verbindingsagenda. De uitkomst hebben we gezamenlijk met de opdrachtgever gepresenteerd aan de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Iedere kennisstad heeft de Individuele SWOT-analyses ingezet in haar eigen beleidsprocessen. De gezamenlijke SWOT-analyse is benut voor het opstellen van een Verbindingsagenda en overleggen met EZK; OCW en BZK.

Resultaten en conclusies

Twee belangrijke uitkomsten die voor alle Kennissteden gelden zijn dat structurele financiering nodig is om de steeds verder groeiende kennisinfrastructuur te financieren. Het gaat om fysieke infrastructuur zoals openbaar vervoer, huisvesting, sportgelegenheden, maar ook capaciteit bij gemeenten om dienstverlening aan te kunnen bieden toegesneden op de kennisinfrastructuur. Kennissteden opereren in een globale concurrerende omgeving en zij daar niet allemaal op toegespitst. Tweede belangrijke element is dat Kennissteden aan de lat staan om maatschappelijke steun te organiseren voor de grote uitbreiding die de kennisinfrastructuur vraagt in ruimte en voorzieningen. Woonruimte is schaars en dan groei je als stad met veel studenten die ook op kamers willen. Hoe stem je dat af met de belangen van de oorspronkelijke bewoners? Ook de campusontwikkelingen bij Universiteiten die veel ruimte vragen is iedere keer een afweging met andere ruimtevragers, etc.

Rapport

Download hier het gepubliceerde rapport  Verbindingsagenda-NetwerkKennisstedenNederland 

Kennissteden staan al sinds het begin van de vorige eeuw aan de basis van de welvaart en het welzijn van Nederlanders. In deze tijd van grote transities willen ze deze rol blijven spelen. Door gezamenlijk kansen en bedreigingen op te pakken maken ze Nederland sterker. Als één Kennisstad NL.