Matches maken en mechanismen op de arbeidsmarkt onderzoeken

Effectiever regionaal arbeidsmarktbeleid dankzij realtime zicht op ontwikkelingen regionale arbeidsmarkt

Matches maken en mechanismen op de arbeidsmarkt onderzoeken

Effectiever regionaal arbeidsmarktbeleid dankzij realtime zicht op ontwikkelingen regionale arbeidsmarkt

Opdrachtgever MKB Nederland Den Haag en ICP
Impact Voor iedereen een passende baan
Regio Den Haag
Dienst Datavisualisatie en dashboarding

Het project Talent Gekend is een samenwerkingsproject tussen MKB Den Haag, ICP, Lift en Birch, ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de gemeente Den Haag. Het doel was betere matches te maken tussen de werkzoekenden en werkgevers in de regio én kennis op te doen over nieuwe methoden en mechanismen om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te vergroten.

Illustratie: MKB Nederland Den Haag

App voor aanbevelingen

De eerste stap in het project Talent Gekend was een app te ontwikkelen die werkzoekenden en werkgevers helpt elkaar te vinden. Het bijzondere van deze app is dat deze werkzoekenden evenementen, vacatures en banen aanbeveelt op basis van waarden, motivatie en competenties in plaats van op ervaring en diploma’s. Dit gebeurt onder meer op basis van stellingen waarbij de werkzoekende een voorkeur aangeeft. “Dit is belangrijk omdat er vaak een mismatch is op de arbeidsmarkt”, zegt Donne Bax, bestuurslid Sociale Zaken bij MKB Den Haag. “Dit kunnen we oplossen door op een andere manier te kijken naar of iemand geschikt is voor een bepaalde functie.”

Matchen op zachte kenmerken

Behalve kenmerken van de rol waarvoor de werkgever iemand zoekt, waren in de app stellingen verwerkt met kenmerken van de organisaties. Het gaat hierbij om zogeheten ‘zachte’ kenmerken. Dus niet de omzetcijfers en de doelstellingen, maar bijvoorbeeld de bedrijfscultuur en de manier waarop de organisatie zich laat zien op social media. Passen die bij een persoon?

De app stelt dit vast door de voorkeuren van de werkzoekende hieraan te toetsen, in aanvulling op de gevraagde capaciteiten. Deze manier van matchen bleek andere, meer succesvolle, resultaten op te leveren dan de traditionele route van cv en vacature.

De regionale arbeidsmarkt analyseren met big data

Daarnaast levert de tool data voor analyses over de regionale arbeidsmarkt. Met deze informatie is het mogelijk realtime inzicht te krijgen in ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Dat inzicht kan als input dienen voor effectiever regionaal arbeidsmarktbeleid en is daarmee relevant voor beleidsvorming en samenwerking tussen werkgevers. Uiteindelijk kan de tool worden uitgebreid met informatie over heel Nederland.

‘Professioneel en zakelijk’

MKB Den Haag is blij met hoe het project is uitgevoerd, vertelt Bax. “De consultants van Birch hebben zich professioneel en zakelijk opgesteld. Ze hebben ons gedurende het hele project goed op de hoogte gehouden en ervoor gezorgd dat we konden meedenken. Wat we verder heel belangrijk vonden was dat er genoeg mensen gebruik zouden maken van de app. Daar hebben we samen met Birch voor gezorgd: in de aanloopperiode hebben al 20.000 mensen zich ingeschreven. Dat aantal kunnen wij nu zelf verder gaan uitbouwen.”