Birch: kwartiermaker voor Economic Development Board Amsterdam

De internationale concurrentiepositie van Amsterdam versterken

Birch: kwartiermaker voor Economic Development Board Amsterdam

De internationale concurrentiepositie van Amsterdam versterken

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam
Impact Triple helix bestuur voor Groot Amsterdam
Regio Amsterdam
Dienst Advies en procesbegeleiding

De internationale concurrentiepositie van de metropoolregio Amsterdam moet sterker worden. Universiteiten en bedrijven moeten daarvoor intensiever samenwerken. Daartoe zijn doeltreffende maatregelen nodig. Birch Consultants is kwartiermaker in dit boeiende proces: de grote opgave van de Economic Development Board Amsterdam (EDBA).

Publiek-private samenwerking

De EDBA wordt het belangrijkste adviesorgaan op economisch gebied in de metropoolregio Amsterdam. In de board werken vooraanstaande ceo’s, wetenschappers en bestuurders aan de opstelling van een kennis- en innovatieagenda voor de regio. Tientallen ondernemers en onderzoekers werken hiervoor samen in clusters. Deze publiek-private samenwerking moet resulteren in nieuwe maatregelen. Die zullen leiden tot een betere internationale concurrentiepositie van de metropoolregio Amsterdam. Birch Consultants levert de kwartiermaker en begeleidt de EDBA in dit valorisatietraject.