Hoe startups en corporates leren en innoveren

Onderzoek met Tilburg University levert boek ‘Samen innoveren!’ op

Hoe startups en corporates leren en innoveren

Onderzoek met Tilburg University levert boek ‘Samen innoveren!’ op

Opdrachtgever Stichting Management Studies
Impact Hoe nieuwe ideeën realiteit worden
Regio
Dienst Onderzoek en evaluatie

Wat kunnen een grote onderneming en een kleine startup van elkaar leren? Dát wilde onze opdrachtgever Stichting Management Studies (SMS) graag weten. Om die lessen dan natuurlijk ook te delen. Samen met onderzoekers van Tilburg University onderzocht Birch bestaande samenwerkingen. De inzichten publiceerden we in het boek ‘Samen Innoveren!’

Logo Samen Innoveren

“Birch en Tilburg University hebben met wetenschappelijk inzicht en consultancy-ervaring de succesvolle samenwerking tussen corporates en startups zichtbaar gemaakt én verdiept. Het resultaat is een inspirerend boek voor iedereen in het werkveld.”

– Nicolaas Weeda, secretaris Stichting Management Studies

Aanleiding

Veel startups helpen met groei van corporates doordat ze snel samen producten en diensten ontwikkelen. Andersom geven corporates startups toegang tot relevante markten, kennis, netwerken en reputatie. Maar hóe zitten die samenwerkingen nou precies in elkaar? Dat wilde SMS in beeld brengen. Daarvoor schakelde de stichting Tilburg University en Birch in. Ons team werd niet alleen gevraagd om uit te zoeken hoe de samenwerkingen er precies uitzien, maar ook hoe kennisdeling en gezamenlijk leren tussen beide partijen verder kunnen worden gestimuleerd en welke best practices met het werkveld gedeeld kunnen worden.

Het proces

Een jaar lang voerde het team een uitgebreid kwalitatief onderzoek uit. Door diepgaande interviews met vertegenwoordigers van corporates en startups te houden, brachten we negen samenwerkingen in kaart. In een verhaallijn zetten we uiteen hoe beide partijen tot wederzijdse selectie komen, hoe men kennis deelt en of en hoe men gezamenlijk leert.

De nauwe samenwerking met onderzoekers van de universiteit was voor ons consultancybureau op zich al bijzonder. Daarnaast begeleidde SMS het onderzoek met een panel van experts uit het bedrijfsleven. Hierdoor bleef ons onderzoek echt praktijkgericht.

Resultaten en conclusies

Tien gouden regels voor een gegarandeerd succesvolle samenwerking tussen corporate en startup zijn er niet. Bepalend zijn de strategische en persoonlijke fit tussen de twee partners, maar ook of zich (bijna bij toeval) een kans voor samenwerking voordoet. Wel kan het bij een opbloeiende samenwerking helpen als beide partijen zich bewust zijn van de mogelijke samenwerkingsvormen waaruit ze kunnen kiezen. Daarvoor geven de negen cases die we bespreken inspiratie.

Guiding principles

Aan het eind van het onderzoek formuleerden we vier leidende principes die helpen bij het opzetten en uitvoeren van een samenwerking:

  1. Het doel is belangrijker dan de vorm: bepaal eerst welk resultaat je wilt bereiken met een samenwerking. Dat geeft vaak al richting voor de vorm van de samenwerking.
  2. Een flexibele modus operandi is belangrijk: voor corporates is snelheid en timing noodzakelijk. Voor startups geldt dat strategische aansluiting op de lange termijn meer kan opleveren dan een directe investering.
  3. Zorg dat de juiste mensen elkaar vinden: voor kennisdeling moeten mensen elkaar goed kunnen vinden en bij elkaar passen. Daarna is een passende manier nodig om de kennis die ze uitwisselen te borgen.
  4. Leer van elkaar: gebruik de samenwerking om zoveel mogelijk van elkaar te leren. Mogelijk opent dit de deur naar een traject van gezamenlijk ontwikkelen en leren. Zo niet, dan hebben beide organisaties toch nieuwe kennis uit de samenwerking gehaald. Door dit onder woorden te brengen, biedt dat een mogelijke basis voor een volgende samenwerking.

Startup of corporate?

Het onderzoek, de negen cases en de guiding principles zijn uitgewerkt in het (e-)boek ‘Samen Innoveren!’ uitgebracht door SMS. Het is online te bestellen zodat ondernemers handvatten hebben bij het opzetten van een samenwerking.