Dutch Good Growth Fund. Onderzoek en Aanbevelingen

Birch Consultants doet marktonderzoek voor Dutch Good Growth Fund

Dutch Good Growth Fund. Onderzoek en Aanbevelingen

Birch Consultants doet marktonderzoek voor Dutch Good Growth Fund

Opdrachtgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Impact Kansen voor nieuwe landen door investeringen
Regio
Dienst Onderzoek en evaluatie

Op 5 april 2013 heeft de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de beleidsnota ‘Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen’ uitgebracht. Daaruit blijkt dat het kabinet drie belangrijke ambities heeft voor de internationale contacten van Nederland, te weten: 1) het uitbannen van extreme armoede in één generatie; 2) duurzame en inclusieve groei overal ter wereld; 3) succes voor Nederlandse bedrijven in het buitenland.

Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken

De beleidsnota schetst vervolgens de inzet voor de komende kabinetsperiode op de terreinen handel en investeringen, armoedebestrijding en toenemende raakvlakken daartussen. Eén van de nieuwe beleidsinstrumenten is het Dutch Good Growth Fund. Dit fonds biedt financiering aan ondernemers in lage- en middeninkomenslanden en aan Nederlandse bedrijven die activiteiten met ondernemers in die landen willen opzetten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Birch Consultants gevraagd een marktonderzoek uit te voeren ten behoeve van het Dutch Good Growth Fund. In dit rapport verkennen we de omvang van de te verwachten dealflow voor spoor 1 (Nederlandse investeringen) en spoor 3 (Nederlandse ontwikkelingsrelevante export), waarbij het gaat om het aantal te verwachten aanvragen door bedrijven, de financiële omvang van die aanvragen alsmede het type projecten (welk spoor).

Download het rapport.