Birch helpt NexTechnician met ledenonderzoek en Next Steps

Onderzoek levert waardevolle inzichten over de tevredenheid van stakeholders en verbeterkansen

Birch helpt NexTechnician met ledenonderzoek en Next Steps

Onderzoek levert waardevolle inzichten over de tevredenheid van stakeholders en verbeterkansen

Opdrachtgever NexTechnician
Impact Divers talent voor een innovatieve branche
Regio Amsterdam
Dienst Datavisualisatie en dashboarding

Coöperatie NexTechnician slaat in de omgeving Amsterdam een brug tussen studenten met drive en bedrijven met toekomst. Birch heeft de samenwerking in deze Publiek Private Samenwerking (PPS) geëvalueerd door een leden- en marktonderzoek uit te voeren en verbetermogelijkheden in kaart te brengen.

Logo NexTechnician

Als je als PPS zo’n drie jaar actief bent, is het tijd voor een serieuze evaluatie, als verantwoording naar het RIF maar ook om te bepalen of en hoe je verder wilt (en daarvoor bijvoorbeeld vervolgfinanciering wilt aanvragen). Zo ook NexTechnician. NexTechnician heeft als doel om:

  1. (nieuwe) leermiddelen/-inhouden te ontwikkelen,
  2. instroom te vergroten en
  3. leermeesters op te leiden.

Met deze activiteiten worden studenten van bijvoorbeeld het ROC van Amsterdam geholpen aan een relevante en kwalitatief hoogstaande opleiding. Bedrijven in de regio worden geholpen aan een hogere instroom van leerlingen, nieuwe manieren van leren in het bedrijf en een hogere betrokkenheid bij het onderwijs van morgen.

Proces

Halverwege 2019 is onderzoek gedaan naar de tevredenheid van bedrijven die deelnemen in Coöperatie NexTechnician en hun wensen voor de toekomst. Nog niet elk bedrijf in de regio is lid. Daarom zijn ook niet deelnemers gevraagd naar hun behoeften op het terrein van beroepsonderwijs. Hiervoor zijn een telefonische enquête (n=40) en een ronde tafel sessie uitgevoerd. De enquête is uitgevoerd onder vier verschillende sectoren in de sector automotive: dealers, bedrijfsautotechniek, schadeherstel en rijwielbranche. De enquêteresultaten zijn gedeeld en geïnterpreteerd tijdens de ronde tafel.

Resultaten en conclusies

Conclusies van de enquête zijn dat NexTechnician effectief en naar tevredenheid de actuele behoefte van publieke en private partijen in weet te vullen. Tijdens de ronde tafel gesprekken met vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijsinstellingen, NexTechnician zelf en studenten is geconcludeerd dat ook onderwijs en studenten de toegevoegde waarde van NexTechnician zien. Verder laat het survey opvallenderwijs zien dat er veel instroom is op mbo niveaus 2 en 4 en dat de behoefte verschuift van het simpelweg invullen van vacatures met studenten naar ook het opleiden van medewerkers.

Op dit moment worden de toegang tot meer werknemers en studenten en de mogelijkheid tot uitoefenen van invloed op het onderwijs van morgen gezien als de sterke punten van NexTechnician en tevens als belangrijkste drijfveren voor andere bedrijven om deel te nemen aan NexTechnician.

Verbeterkansen

liggen in het aanbieden van flexibeler onderwijs. Leren wat er past en wat er nodig is in plaats van leren wat een strikte planning voorschrijft. Een andere kans is het anders gebruiken van de fysieke ruimtes en gebouwen van het ROC en van de private organisaties aangesloten bij NexTechnician. Waar voorheen de school de locatie was waar alles geleerd werd, is er nu een beweging gaande naar leren in de praktijk. Leren bij de praktijkorganisaties in de werkplaats met hun instrumenten in plaats van op apart aangeschafte apparatuur in een klaslokaal.

De next step van NexTechnician wordt door de deelnemers aan het onderzoek omschreven als het verder versterken van de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. Concreet worden de activiteiten van de huidige projectcoördinator aangewezen als belangrijk instrument voor groei. Groei gebeurt dan door meer projectcoördinatoren die als onderwijsmakelaar fysiek langs gaan bij het bedrijfsleven, relaties bouwen en heel concreet gastlessen/projecten/onderwijs op locatie organiseren. Dit groeipad heeft als effect dat docenten en bedrijven meer met elkaar verbonden raken en docenten zo dichter bij de trends zitten die bij bedrijven triggers voor verandering zijn. Hierdoor kunnen docenten beter anticiperen en reageren op veranderingen als het elektrificeren van het Nederlandse wagenpark of een verandering als een nieuwe generatie machines die geïntroduceerd wordt. Een opletpunt hierbij is dat de behoefte aan scholing sterk verschilt tussen participanten, bijvoorbeeld als het gaat om de scholing van werknemers. Deze variatie beter begrijpen is een belangrijke randvoorwaarde voor het hierboven omschreven groeipad.

Voortgang

Inmiddels is een grote mijlpaal voor deze PPS behaald, de opening van het de centrale locatie voor NexTechnician, het opleidingscentrum voor mobiliteitstechniek (zie de uiting op LinkedIn).

Benieuwd wat het voor jou kan betekenen?

Dit project hielp NexTechnician de vragen te beantwoorden hoe tevreden gebruikers zijn en wat verbetermogelijkheden zijn. Het heeft tevens waardevolle inzichten opgeleverd voor Platform Talent voor Technologie en voor Birch over het evalueren van RIF projecten en andere PPS’en.

Benieuwd wat dit voor jou kan betekenen? Kijk vooral eens op de website van NexTechnician of bel de betrokken Bircher Jan Peter van den Toren over soortgelijke vragen of kansen die bij jullie spelen.

‘Birch was zorgvuldig, stelde kritische vragen, schakelde vloeiend tussen de verschillende typen stakeholders en hield het tempo hoog. Dit leidde tot het gewenste resultaat dat op tijd klaar was voor onze RIF* mbo.’

– Jacques Neefs, Projectcoördinator NexTechnician

*=Regionaal Investeringsfonds mbo (link naar website)