Atlas Technische Installatiebranche; innovatieve clusters in kaart

Eenvoudiger deelnemen in clusters en netwerken voor kleinere bedrijven in de branche

Atlas Technische Installatiebranche; innovatieve clusters in kaart

Eenvoudiger deelnemen in clusters en netwerken voor kleinere bedrijven in de branche

Opdrachtgever OTIB en Techniek Nederland
Impact Bedrijven vinden elkaar in de techniek
Regio
Dienst Datavisualisatie en dashboarding

De technische installatiebranche is een diverse sector. Het is een van de grootste sectoren in Nederland met ongeveer 9.000 bedrijven waar samen bijna 136.000 mensen werken. Samen zijn de bedrijven verantwoordelijk voor een jaarlijkse omzet van ruim 16 miljard. Ook installatiebedrijven hebben er baat bij aangesloten te zijn op clusters en andere netwerken. Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller en voor veel bedrijven is het een uitdaging om op de hoogte te blijven van nieuwe kansen en ontwikkelingen. Door nabijheid wordt deze opgave vergemakkelijkt. Bovendien trekt een plek waar veel technische installatiebedrijven zitten weer personeel en toeleveranciers aan die zich specialiseren om TI bedrijven optimaal te ondersteunen.

Voor de Technische Installatiebranche onderzocht Birch Consultants in hoeverre de bedrijven al aangesloten zijn bij dit soort clusters. Hiervoor is ten eerste een atlas gemaakt waarin de geografische spreiding van de sector wordt weergegeven. Daarnaast is de deelname van TI-bedrijven aan bestaande clusters onderzocht.

De TI kent een kleine voorhoede van grote bedrijven die zich actief in clusters begeven. Bovendien ligt er een goed netwerk tussen bedrijven en opleidingsinstellingen onder de sector als basis voor interactie. Bedrijven zonder of met slechts enkele werknemers hebben vaak nauwelijks capaciteit vrij om zich bezig te houden met zaken die niet direct omzet of besparingen opleveren. Daarom zal het voor de grote groep kleine bedrijven in de TI niet gemakkelijk zijn om aan te haken op dit soort clusters en netwerken. Na de kleine groep voorhoede en voor de volgers is er een groep bedrijven in de sector van gemiddelde omvang die mogelijk meer dan nu kan deelnemen in clusters en netwerken.