Arbeidsmarktmobiliteit in het petrochemisch cluster: Transities in de haven

“Uit het onderzoek kwamen dingen naar boven die we nog niet wisten” —Henk de Bruijn, Havenbedrijf Rotterdam

Arbeidsmarktmobiliteit in het petrochemisch cluster: Transities in de haven

“Uit het onderzoek kwamen dingen naar boven die we nog niet wisten” —Henk de Bruijn, Havenbedrijf Rotterdam

Opdrachtgever Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam
Impact Duurzame energie mogelijk maken
Regio Rijnmond
Dienst Advies en procesbegeleiding

Het werk in de haven verandert als gevolg van ontwikkelingen op gebied van digitalisering, automatisering, energie en duurzaamheid. Om zich voor te bereiden op deze veranderingen, vroegen de ondernemersvereniging Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam aan Birch om te onderzoeken wat de kansen zijn van de huidige werknemers op de arbeidsmarkt.

Logo Havenbedrijf Rotterdam

Energietransitie

“Wij hebben dit onderzoek laten uitvoeren omdat we inzicht willen krijgen in de (on)mogelijkheden van mensen die nu in de olie-industrie werken’, vertelt Henk de Bruijn, manager social & labour affairs bij het Havenbedrijf Rotterdam. “We weten dat de energietransitie eraan komt en dat als gevolg daarvan een aantal werknemers in deze sector een andere rol zullen krijgen. Het is goed om te weten welke mogelijkheden zij hebben.”

Onderzoek: transities in de haven

Uit het onderzoek ‘Transities in de haven’ blijkt dat er veel vraag is naar technici met vaardigheden die overeenkomen met die van de medewerkers in de petrochemie. Naar deze mensen is vraag in zowel aanpalende sectoren, als in de opkomende sector van duurzame energie. Wel spelen er zaken die een overstap mogelijk belemmeren, zoals dat de betreffende medewerkers vooral mannen zijn, ouder dan 45 jaar, met een opleiding boven mbo 4-niveau en zij werken veel in ploegendiensten. Dat zorgt ervoor dat de salarissen relatief hoog liggen.

Business development

“Wij zijn heel tevreden over het onderzoek”, vertelt De Bruijn. “Het is een zeer aardige manier om aan business intelligence te doen. Uit het onderzoek kwamen een paar dingen naar boven die we nog niet wisten. Deze informatie kunnen we de komende jaren gebruiken om over dit onderwerp in gesprek te gaan met andere bedrijven en organisaties.”

De conclusies hebben we overzichtelijk samengevat in de Infographic Petrochemie.