Actieplan voor Kennisalliantie Rijn-Waal

Grensoverschrijdende samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven als motor voor innovatie en een duurzame economie

Actieplan voor Kennisalliantie Rijn-Waal

Grensoverschrijdende samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven als motor voor innovatie en een duurzame economie

Opdrachtgever Euregio Rijn-Waal
Impact Grensoverschrijdende economische samenwerking
Regio Oost-Nederland
Dienst Onderzoek en evaluatie

Veel regio’s werken aan samenwerking in de triple helix. Veel regio’s maken zich ook op voor de komende Europese programmaperiode. Dit speelt te meer in grensregio’s. Birch Consultants heeft in samenwerking met Duits onderzoeksinstituut IAT een Actieplan ontwikkeld voor de Kennisalliantie Rijn-Waal. Die kennisalliantie bestaat uit de Euregio Rijn-Waal, hogescholen en universiteiten als de Hochschule Rhein-Waal, Universiteit Duisburg-Essen, de HAN, de Radboud Universiteit, WUR en TU/e en de overheden in de grensregio.

Logo Kennisalliantie Rijn Waal

Motor voor succesvolle innovatie en duurzame economie

Grensoverschrijdende samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven kan een motor zijn voor succesvolle innovatie en een duurzame economie, aan weerszijden van de grens. Het actieplan is gebaseerd op uitkomsten van de uitgebreide potentieelanalyse die door Birch en IAT is opgesteld, en 36 tafels waarin ondernemers, overheden en kennisinstellingen wensen en visies met elkaar hebben uitgewisseld. In de Potentieelanalyse is onderzocht wat de sterke innovatieve thema’s in de regio zijn en waar de Kennisalliantie Rijn-Waal de beste kansen heeft om verder uit te groeien en grensoverschrijdende samenwerking mogelijk te maken. De instrumenten – informeren, inspireren, internationaliseren, innoveren en investeren – die nodig zijn om de genoemde acties te ondernemen zijn samengevat in een ‘I-mix’.

Het actieplan biedt de basis voor concrete acties in de eerstvolgende Interreg programmaperiode, 2014-2020. De prioritering en uitvoering ervan is een taak voor partijen in het grensgebied langs Rijn en Waal. Dit zijn behalve de huidige partners van de Kennisalliantie Rijn-Waal, zeker ook ondernemingen in de grensregio en intermediairs zoals ondernemersadviseurs, ontwikkelingsmaatschappijen en Wirtschaftsförderer. Gezamenlijk kunnen zij richting geven in de kansrijke economische ontwikkeling in deze regio Duits-Nederlandse grensregio. Het actieplan is klaar voor besluitvorming.

Het Actieplan is op 9 april jl. door Jan Peter van den Toren (Birch) en Dieter Rehfeld (IAT) aangeboden aan Sjaak Kamps – de directeur van de Euregio Rijn-Waal en de partners van de Kennisalliantie.

Het volledige actieplan is hier te lezen, de potentieelanalyse vindt u hier.

Meer informatie vindt u op de pagina van de Kennisalliantie Rijn-Waal.