Zo komen Brabantse startups aan de Europese top

Brabant als voedingsbodem voor startups in kaart gebracht

Zo komen Brabantse startups aan de Europese top

Brabant als voedingsbodem voor startups in kaart gebracht

Ondernemerschap is van groot belang voor regionale economieën. Dat weet ook Braventure, kickstarter voor startups in Brabant. Daarom vroegen Braventure en de provincie Noord-Brabant aan Birch en de Universiteit Utrecht om te onderzoeken hoe goed de voedingsbodem voor startups nu is in Brabant. Wij brachten het in kaart en deden aanbevelingen.

Number of start-ups and prevalence

Braventure helpt startups in Noord-Brabant op weg. Het is een samenwerkingsverband van dertien regionale opleidingsinstituten voor hoger onderwijs, ontwikkelingsmaatschappijen, de provincie Noord-Brabant, startups en ondernemers. Zij werken aan een sterk ecosysteem met genoeg kennisdeling, talent, financiering, ondernemende werknemers, sterke netwerken en samenwerking.

De vraag van Braventure en de provincie aan Birch was: hoe verbeteren we de voedingsbodem voor startups en scaleups in Brabant? Collega’s Elmar Cloosterman en Bas van der Starre onderzochten en analyseerden het samen met Erik Stam van de Universiteit Utrecht.

Ondernemerschap en kennis

In vergelijking met andere Nederlandse regio’s heeft Brabant al een sterk ecosysteem voor ondernemerschap. Zo zijn de tien elementen voor ondernemerschap goed vertegenwoordigd, waaronder bijvoorbeeld talent en leiderschap. Ook qua kennis scoort Brabant boven het Nederlandse gemiddelde. Er zijn bijvoorbeeld meerdere private organisaties met grote research & development budgetten, zoals ASML en Philips. Ook wordt er bovengemiddeld aan onderzoek en innovatie gedaan.

Keisterk in Europa?

Toch behoort Brabant nog niet tot de Europese top. In vergelijking met andere Europese ecosystemen staat de regio op de 23e plek. We zagen dat Brabant al goed scoort op infrastructuur, bereikbaarheid en ondernemerschapscultuur. Wel kan het beter op het gebied van kennisinvesteringen, leiderschap en talent.

Een gedeeld doel vinden

Hoe kan Brabant het ondernemerschap in de regio versterken? Onze aanbeveling: vind samen met de regionale stakeholders een common ground – of gedeeld doel – voor het Brabantse ecosysteem. Daaruit volgen dan acties die weer passen bij de verbeterpunten die wij ook signaleerden, zoals het versterken van kennisontwikkeling, netwerken en de aanwezigheid van talent. Deze mooie uitdaging gaan de samenwerkende partijen van Braventure nu aan.

Bekijk voor alle analyses en aanbevelingen ons volledige rapport ‘The-Brabant-Ecosystem-UU-and-Birch.’