Tijd om potentieel deep tech startups in Nederland te verzilveren

Nederland kan de huidige topposities versterken en tegelijkertijd nieuwe paden inslaan

Tijd om potentieel deep tech startups in Nederland te verzilveren

Nederland kan de huidige topposities versterken en tegelijkertijd nieuwe paden inslaan

Fotonica, nanotechnologie en kunstmatige intelligentie. In Nederland hebben we veel kennis over zogenaamde ‘deep tech’. En daarmee de kans om bij te dragen aan economische vernieuwing en maatschappelijke transities. Toch komen startups in deep tech lastig van de grond. Voor Techleap onderzocht Birch de meest kansrijke deep tech voor de toekomst van Nederland.

Van medicijnen transporteren naar precies de juiste plek in het lichaam tot het ontwikkelen van nieuwe soorten batterijen. Deep tech kan de samenleving veranderen. En toch gaat op dit moment slechts 15 procent van alle startup-investeringen in Nederland naar deep tech startups, tegenover 22 procent in Europa gemiddeld.

Kiezen voor sleuteltechnologieën

Dat is niet zomaar: investeren in deep tech startups is risicovol, duur en vereist geduld. De wetenschappelijke doorbraak die nodig is voor het succes van een deep tech is vaak onzeker. Maar de potentiële winst die daar tegenover staat is enorm. De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) stelt dat Nederland nog niet genoeg kiest voor deep tech in onderzoek, zich nog onvoldoende verdiept in de impact ervan op maatschappelijke vraagstukken en te weinig aandacht heeft voor de groei van technologie gedreven startups.

Sterke uitgangspositie

Voor Techleap, een publiek gefinancierde non-profit die helpt het Nederlandse tech ecosysteem te kwantificeren en te versnellen, onderzocht Birch waarom deep tech startups in ons land achterblijven. Techleap wilde weten: waar ligt het potentieel en waarom wordt dit niet verzilverd? De belangrijkste conclusies van ons onderzoek:

  • Nederland heeft een sterke uitgangspositie in deep tech. We concurreren wereldwijd in onder andere kunstmatige intelligentie en robotica. In andere deep tech, zoals nanotechnologie en fotonica, lopen we internationaal wetenschappelijk voorop. Dat kan snel tot meer ondernemerschap leiden.
  • Deep tech startups vinden hun weg naar de markt, maar niet allemaal naar de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie. Zo zijn er veel meer startups in de zorg actief dan in de energie- en voedselsector. Sommige veelbelovende technologie wordt nog niet getest in bestaande industrieën.
  • Er zijn drie obstakels voor succesvolle marktgang: startups hebben moeite om financiering te krijgen, om een ingang te vinden bij de gevestigde orde en om een technologie over te dragen.

Veelbelovende sectoren

De grootste kans op succes hebben startups in de gebieden HealthTech (gezondheidstechnologie), ClimateTech (klimaattechnologie) en hightech. In deze topsectoren wordt stevig onderzoek gedaan. En zien we ook al succesvolle startups. Maar binnen deze gebieden zien we ook dat sommige beloftes nog niet worden ingelost. Nanotechnologie is bijvoorbeeld veelbelovend voor energie en chemie (ClimateTech), maar er zijn maar weinig startups in Nederland actief. Dit biedt kansen om ondernemerschap aan te wakkeren.

Ecosysteem van kansen

Nederland kan de huidige topposities dus versterken en tegelijkertijd nieuwe paden inslaan. Wil Nederland binnen Europa concurreren met deep tech en echt inzetten op HealthTech, ClimateTech en hightech, dan vraagt dat om samenwerking tussen overheid, universiteiten en investeerders. Samen kunnen zij het ecosysteem voor startups laten groeien. Binnen zo’n ecosysteem kunnen veelbelovende startups namelijk wél toetreden tot de markt. Al dan niet door financiering, het delen van kennis en toegang tot het netwerk van de gevestigde orde. Of een combinatie daarvan.

Lees het hele rapport

Benieuwd naar de volle potentie naar deep tech in Nederland? Lees ons volledige rapport ‘The potential of emerging technology in the Netherlands’.

The potential of emerging technology in the Netherlands