Hybride leren binnen The Chocolate Factory

Dé regionale hotspot voor de versterking van onderwijs en het innovatievermogen

Hybride leren binnen The Chocolate Factory

Dé regionale hotspot voor de versterking van onderwijs en het innovatievermogen

Met de realisatie van The Chocolate Factory komt er op de Noordkade in Veghel één plek waar opleiden, leren, ontspannen en het genereren van belangstelling voor technische beroepen samenkomt.

Na een aantal jaren van voorbereiding wordt in 2023 gestart met de inrichting van de locatie. Birch is gevraagd om de ontwikkeling en implementatie van de hybride leeromgeving binnen The Chocolate Factory te realiseren. In een hybride leeromgeving wordt werken en leren gecombineerd door de locatie te gebruiken voor zowel het lesgeven als het opdoen van praktijkervaring. The Chocolate Factory zal, naast een leeromgeving, een belevenis worden vol techniek. Men verwacht duizenden bezoekers per jaar op de locatie te kunnen ontvangen, die daar de samenkomst van tech en food kunnen beleven, maken en uitgebreid proeven.

Aan The Chocolate Factory zijn een groot aantal partners verbonden. Regionale instellingen uit het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, gemeente, provincie en een breed palet aan bedrijven uit zowel de voedings-, techniek- en bouwsector. De ambities zijn hoog. The Chocolate Factory zal voor leerlingen vanuit het basisonderwijs tot aan het hoger beroepsonderwijs moeten dienen als ontdek- en leeromgeving. Maar ook bedrijven kunnen de locatie gebruiken voor het trainen van eigen medewerkers of als demonstratieruimte.

Birch is gevraagd om, in overleg met de belangrijkste stakeholders, te komen tot een gedragen visie op de inzet van The Chocolate Factory als hybride leeromgeving. Met uiteindelijk doel om te komen tot een duurzaam businessmodel voor The Chocolate Factory: dé regionale hotspot voor de versterking van onderwijs en het innovatievermogen binnen het ecosysteem in Meierijstad en de omliggende regio.