Terugkijken webinar “In een oogopslag uw regio in beeld”

Case Study en live demo “Hoe actuele en innovatieve inzichten uw beleid direct voeden”

Terugkijken webinar “In een oogopslag uw regio in beeld”

Case Study en live demo “Hoe actuele en innovatieve inzichten uw beleid direct voeden”

Op donderdag 5 oktober om 09.00 organiseerde Birch samen met een de gemeente Westland een webinar over hoe Birch opdrachtgevers helpt om in een oogopslag de regio in beeld te brengen. In 40 minuten bespraken we de volgende onderwerpen:

Nieuwe regionale inzichten – Jan Peter van den Toren
Combinaties geven interessante nieuwe inzichten. Regionaal, landelijk en specifieke trends voor uw regio zijn allen relevant. We lichten toe welke inzichten er zijn op onderwerpen zoals ecosysteem ontwikkeling, economische, ruimtelijke ordening, human capital, innovatie en bedrijvigheid. We bespraken de opbouw en het proces waarom deze gekozen zijn.

Casus Gemeente Westland – Ivo Meijer
In de Case Study Gemeente Westland besprak Ivo Meijer de achtergrond, afweging en toepassing van een uniek dashboard waarin relevante informatie getoond wordt. Ivo Meijer  ligte toe hoe keuzes zijn gemaakt, wat de resultaten zijn en hoe de gemeente dit toepast in haar beleidswerkzaamheden.

Opzet en demonstratie – Marc Bloemendaal
Marc Bloemendaal gaf een live demonstratie waarbij de inzichten, visualitaties, beheer en maatwerk mogelijkheden aan de orde komen.

In gesprek en afronding
Samen met de deelnemers gingen we in gesprek en bieden we de mogelijkheid vragen te stellen

Terugkijken?

Wilt u de webinar terugkijken? Verstuur een verzoek via ons contactformulier, u ontvangt vervolgens de video.

Over de sprekers

Jan Peter van den Toren  (Managing Partner van Birch) kent als geen ander de behoefte van beleidsmakers en bestuurders. Hij geeft een toelichting op nieuwe datasets, inzichten en relevantie voor gemeenten en regio’s.

Ivo Meijer, strategisch accounthouder extern en vestigingsklimaat bij de Gemeente Westland deelt zijn ervaring. Waar lagen de behoeften van Westland? En op welke wijze dragen de nieuwe inzichten en het dashboard hier aan bij?

Marc Bloemendaal  heeft veel ervaring met digitale toepassingen en ontsluiten van datasets. Hij licht de werking en mogelijkheden voor uw organisatie  toe en geeft een live demonstratie.

Achtergrond informatie

Juiste inzichten
Bij steeds meer publieke organisaties ontstaat het vertrouwen dat slim omgaan met data leidt tot beter beleid. Dat brengt vele voordelen met zich mee. Zo worden beleidskeuzes bewuster gemaakt en onderbouwd door het gebruik van data. Maar de effecten en doelmatigheid van het beleid wordt ook in kaart gebracht en gevolgd. Maar werken met data is niet altijd makkelijk. Vandaar dat Birch Consultants al jaren publieke organisaties voorziet in hun behoefte aan data en duiding om beleid te formuleren. Met deze ervaring en expertise organiseerde Birch een webinar om deze kennis verder te verspreiden.

Advies en Data
Het interpreteren van data is een vak op zichzelf. Soms is data incompleet of onvoldoende gestructureerd om mee te kunnen werken of soms wordt verkeerd gezocht naar data. Een andere valkuil is het niet optimaal benutten van de beschikbare data. Ook organisaties die al intensief met data werken hebben meestal nog veel te winnen.

Laagdrempelige oplossing
Wij leggen uit waar de mogelijkheden liggen en welke tools kunnen helpen om data goed te benutten. In plaats van complexe systemen, presenteren we een laagdrempelige oplossing. Eenvoudig en precies waar voor het bedoeld is.