Webinar “EE-index 2023: waar staat uw regio?”

Webinar gemist? Kijk hem hier terug.

Webinar “EE-index 2023: waar staat uw regio?”

Webinar gemist? Kijk hem hier terug.

Birch organiseerde op 8 juni 2023 een webinar waarin de eerste resultaten van de  EE-index 2023 werden toegelicht. Toehoorders van ca. 70 verschillende organisaties kregen de nieuwste ranking van de regio’s in Nederland te zien.

Tijdens de webinar gingen  sprekers in op de opzet, achtergrond en actuele cijfers van een aantal regio’s.  Aanwezigen kregen een korte uitleg over hoe je het middel EE-index kunt inzetten als strateeg en beleidsmaker en wat de scores zeggen over de sterkte van regionale ecosystemen.

De index is interessant voor beleidsmakers uit de verschillende regio’s. Zowel voor beleidsmakers van regio’s, gemeenten, overheden als voor onderwijsinstellingen. De overheid kan met beleidsinterventies het ecosysteem namelijk versterken of verzwakken. Door te denken in ecosystemen voor ondernemerschap hebben beleidsmakers handvatten voor beleid.

Heeft u de Webinar gemist, maar wel interesse om deze terug te kijken? Dat kan.  Vul onderin uw emailadres in en u wordt direct doorgestuurd naar de pagina waar u het webinar kunt kijken.

Bekijk webinar

Toelichting EE Index

Jan Peter van den Toren (managing partner) gaf een inleiding waarin werd benadrukt wat Ecosystemen zijn, hoe we de ecosystemen gebruiken wat het zegt. De Entrepreneurial Ecosystem benadering ziet de economie als een dynamisch netwerk van actoren en factoren. Hierbij wordt ondernemerschap gezien als het proces waarbij individuen kansen identificeren en realiseren om nieuwe waarde te genereren. Ecosystemen van ondernemerschap zijn opgebouwd uit een verzameling randvoorwaarden en systeemelementen. denk hierbij aan formele instituties, gedegen netwerken, leiderschap en financiering. Als de tien elementen van een entrepreneurial ecosystem goed op elkaar aansluiten, stimuleert dit productief ondernemerschap: ondernemerschap dat waarde genereert voor de economie en de maatschappij als geheel.

Positie van de regio

Tom Hendricksen (Consultant) legde de verdere methodologie uit en gaf vervolgens de nieuwste scores per regio. Elke Nederlandse regio krijgt een kwantitatieve score. Regio’s die beter presteren dan het gemiddelde krijgen een waarde boven de 1, regio’s die slechter presteren een waarde onder de 1. Op basis van de scores is een ranglijst samengesteld. Elke Ecosysteem index laat nieuwe bewegingen zien ten opzichte van de vorige. Zo kunnen ook dit jaar weer nieuwkomers in de top 10 staan en een aantal bovengemiddelde ecosystemen kunnen hun posities verliezen.

Wat betekenen de veranderingen?

We zien verschillende verschuivingen in de index. Tegelijkertijd is een aantal zaken gelijk gebleven. Wat betekenen deze bewegingen in de tijd?  Erik Stam (Universiteit Utrecht) besprak deze vraag. De index en de onderliggende scores worden gezien als manier om “onder de motorkap te kijken” van een regio of meerdere regio’s. Door dit samen met stakeholders zoals Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, Provincies en bedrijven te doen, ontstaat een zinvolle discussie. Deze cijfers kunnen ook helpen om gedane acties en interventies te evalueren: hebben deze impact gehad op ons ecosysteem?

Maatwerk en vrijblijvend adviesgesprek

Er is vaak behoefte is om dieper in te zoomen op kleinere schaal of andere regio’s te combineren.  Ook een nadere toelichting of analyse van specifieke regionale indicatoren kunnen worden toegevoegd.  Heeft u specifieke vragen of behoeften? Neem contact op via het contactformulier of de contactpersoon Jeroen Stellmacher. We plannen vrijblijvend een gesprek in met een senior adviseur.

Masterclasses

De Universiteit Utrecht biedt in samenwerking met Birch, na de zomer een Masterclass EE-Index aan. De doelgroep zijn geïnteresseerden (HBO/WO niveau) die het ecosysteem-denken wil toepassen in zijn werkwijze.

Wilt u ook als eerste weten welke regio’s bovenaan staan en wat er is veranderd ten opzichte van de vorige versie? Kijk dan het webinar terug  of vraag neem contact met ons op.