Birch publiceert Evaluatie StartupDelta Techleap.nl

Nederlands startup en scale-up ecosysteem bloeit dankzij inzet van Techleap

Birch publiceert Evaluatie StartupDelta Techleap.nl

Nederlands startup en scale-up ecosysteem bloeit dankzij inzet van Techleap

Meer informatie

Prof. dr. Jan Peter van den Toren
Jan Peter van den Toren Managing Partner 06-18304850

Ambitieus ondernemerschap heeft de afgelopen tien jaar een centrale plek gekregen in het economisch beleid, met een prominente rol voor een nieuw type organisatie: een “externe aanjager” van het Nederlandse startup en scale-up ecosysteem. In eerste instantie was dit StartupDelta (2015-2019), dat later is overgegaan in Techleap.nl (2019-heden). Deze organisatie heeft als doel gekregen om het Nederlandse startup en scale-up ecosysteem effectief (doeltreffend) en efficiënt (doelmatig) te verbeteren.

Birch en de Universiteit Utrecht hebben de evaluatie naar de rol van de externe aanjagers StartupDelta en Techleap.nl uitgevoerd.
In de afgelopen periode van zeven jaar is de context voor startups sterk veranderd, heeft de organisatie regelmatig haar aanpak gewijzigd en zijn er meer spelers actief geworden op dit terrein. De directe impact van een aanjager is daardoor niet kwantitatief hard te maken, maar door bronnenonderzoek, interviews, bedrijfsdata, een enquête en een internationale vergelijking kunnen we inzicht geven op de werking en bijdragen van StartupDelta en Techleap.

Conclusie
We concluderen dat StartupDelta en Techleap over het geheel genomen hun doelen hebben bereikt. Startups en scale-ups staan, anders dan zeven jaar geleden, vol in de belangstelling dankzij de inzet van de aanjagers door middel van dataverzameling, rapporten, belangenbehartiging en de rol van de Special Envoy. Activiteiten die ondernemers begeleidden (in hun groei of in uitbreiding naar het buitenland) hebben een significant deel van de populatie startups in Nederland bereikt. Tegelijkertijd denken we dat van meer recente acties de effecten nog niet meetbaar zijn.

Ecosysteem
In de periode 2015-2022 is het Nederlandse ecosysteem voor ondernemerschap substantieel verbeterd, maar het verbeteren van het ecosysteem is nooit af. De missie om het Nederlandse startup en scale-up ecosysteem te versterken blijft actueel. Leiderschap, community-vorming en betere data (voor diagnose en dialoog, monitoring en evaluatie) verdienen daarom blijvend aandacht. Dit geldt zolang dit nog niet op orde is (data) of (nog) niet door private partijen kan worden overgenomen (leiderschap, community-ondersteuning).

Klik hier om het volledige rapport te lezen.