Advies en begeleiding strategische planvorming

Het kompas om beslissingen te nemen

Advies en begeleiding strategische planvorming

Het kompas om beslissingen te nemen

Met veel plezier hebben we vanuit Birch Consultants bijgedragen aan de tot standkoming van het nieuwe strategisch plan voor de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.

Een faculteit met een lange historie in toponderzoek en gedreven door continue nieuwsgiering te zijn. Dat is dan ook het centrale motto geworden: ‘Verbinden vanuit nieuwsgierigheid’/ “Connecting through Curiosity”.

Het was een mooi proces waarbij we maximaal hebben ingezet op betrokkenheid van alle lagen binnen de faculteit, van student, stafmedewerker tot wetenschappelijk directeur. Als startpunt voor het bouwen van een mooie community. We feliciteren de faculteit met het mooie plan. Lees hier meer over het nieuwe strategisch plan.