“Stimuleren samenwerking koplopers met peloton kan productiviteit vergroten”

Publicatie in Economisch Statische Berichten, juli 2022

“Stimuleren samenwerking koplopers met peloton kan productiviteit vergroten”

Publicatie in Economisch Statische Berichten, juli 2022

Als bedrijven samenwerken met elkaar en met onderwijs en onderzoek wordt de toepassing van innovatie versneld. Dat gebeurt vaak in PPS-en fieldlabs. Birch speelt nogal eens een rol in het opzetten of opschalen van deze PPS-en en adviseert regio’s hoe zij de uitrol van innovaties kunnen versnellen. Birch managing partner Jan Peter van den Toren is ook Professor of Practice aan Tilburg University en schreef over de hindernissen en kansen voor de verspreiding van innovatie een artikel in ESB Economisch Statistische Berichten.

‘Stimuleren samenwerking koplopers met peloton kan productiviteit vergroten.’ Hij besprak de resultaten met Minister Mickey Adriaansens van EZK op 6 juli en presenteerde ze op 7 juli op de mini-conferentie ‘Ondernemen voor Morgen’. Toegang tot nieuwe kennis en innovaties vormt voor bedrijven de meest genoemde belemmering voor groei, zo bleek uit een survey van Tilburg University en Midpoint Brabant. Veel bedrijven geven aan moeite te hebben in de goede netwerken terecht te komen, maar willen wel meer samenwerken. Samenwerken loont: bedrijven met meer contacten melden ook betere resultaten. Met nieuwe methoden is het mogelijk bedrijven te identificeren die baat hebben bij sterkere vernetwerking.

Voor het artikel van Jan Peter van den Toren lees ESB:

https://esb.nu/esb/20071106/stimuleren-samenwerking-koplopers-met-peloton-kan-productiviteit-vergroten