Skillsaanpakken in Stedennetwerk G40

Ervaring uitwisselen en inspireren tijdens expertmeeting

Skillsaanpakken in Stedennetwerk G40

Ervaring uitwisselen en inspireren tijdens expertmeeting

Voor Stedennetwerk G40 organiseerden Leonie Oosterwaal en Corine Bos op woensdag 25 november een expertmeeting over Skillsaanpakken. Daarin mochten theoretische perspectieven en praktische initiatieven zichzelf presenteren. Reden voor deze expertmeeting is ervaring uit te wisselen en elkaar van inspiratie te voorzien.

Stedennetwerk G40

Experts en initiatiefnemers aan het woord

Op veel plekken in Nederland wordt het belang en de potentiële waarde van de verschillende skills-aanpakken gezien. Op diverse plekken wordt bovendien al ervaring opgedaan met het ontwikkelen of toepassen van skillsaanpakken. In een afwisselend programma zijn diverse voorbeelden van initiatieven gepresenteerd aan leden van het Stedennetwerk G40. De expertise die werd ingebracht varieerde van een kritisch perspectief op de stand van zaken door Hafid Ballafkih (Hogeschool van Amsterdam), de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal om vaardigheden te benoemen (ontologie) door Michel Peters van UWV. En concrete producten om werknemers of werkgevers te ondersteunen in een skills-aanpak bijvoorbeeld door de inzet van een skills-paspoort.

Inzichten

In deze notitie doet Birch verslag van de bijeenkomst en staat een weergave van de overwegingen hierbij. We komen tot de volgende conclusies:

  1. Skillsaanpak is potentieel krachtig;
  2. Gezamenlijke taal is essentieel voor effectieve toepassing;
  3. Techniek is centraal en bindend element;
  4. Skills initiatieven zijn een ‘markt’ waardoor samenwerken onder druk staat;
  5. Echte ‘massa’ ontbreekt nog.

Wij blijven deze ontwikkelingen nauwlettend volgen. Skillsaanpakken vormen in een aantal regio’s het hart van hun human capital aanpak.