Regieorgaan SIA naar een volgende fase

Regieorgaan SIA naar een volgende fase

Eind 2022 is regieorgaan SIA voor de derde en laatste keer geëvalueerd in de convenantsperiode. Een evaluatiecommissie onder leiding van Hans van der Vlist, ondersteund door Birch, heeft de evaluatie uitgevoerd.

Een van de conclusies van het rapport is dat praktijkgericht onderzoek een duidelijke vaste plaats heeft gekregen binnen NWO. De inspanningen van SIA hebben hier mede aan bijgedragen.

Een ander bevinding betreft de verbeterde positie van het onderzoek en beschikbare middelen binnen de hogescholen ten opzichte van het verleden. Wel blijft het verschil tussen de hogescholen en universiteiten op dit punt, nog steeds groot.

Het volledige evaluatierapport is hier te vinden.