Goedkeuring meerjarenplan Geodesie en Geo-ICT

RIF toekenning

Goedkeuring meerjarenplan Geodesie en Geo-ICT

RIF toekenning

Afgelopen jaar hebben we samen met drie onderwijsinstellingen, negen bedrijven, diverse regionale instellingen en de branchevereniging krachten gebundeld en een meerjarenplan gemaakt om het Geo-ICT en Geodesie onderwijs te intensiveren en beter te laten aansluiten bij het bedrijfsleven.

Het projectvoorstel ‘Geodesie en Geo-ICT’ van het ROC Midden Nederland is gericht op het verbeteren van de in- en uitstroom van personeel in de Geodesie en Geo-ICT branche. De sector heeft behoefte aan meer en beter opgeleid personeel. De kennis en competenties van de studenten moeten aansluiten op de behoefte van de sector. Achtergrond In de arbeidsmarktregio Amersfoort heerst een grote vraag naar Geo-specialisten. De ontwikkelingen in de geo-branche nemen een enorme vlucht en tegelijkertijd is er een enorm tekort aan deskundig personeel om aan de vraag te voldoen. Het gaat hierbij zowel om het inwinnen van data door bijvoorbeeld landmeters, als ook het analyseren en verwerken van data tot bruikbare informatie door Geo-ICT’ers. Birch heeft het aanvraagproces begeleid.

Door de toekenning kan de uitvoering starten en is de cofinanciering vanuit het investeringsfonds toegekend. Mooie stap voor de regio & bedrijfsleven!

 

Met dank aan alle partners. Meer informatie is te vinden op de site van het ministerie.