Regio Deal lab: Identiteit en resultaten in de regio

Een uitgesproken regionale identiteit gaat samen met een sterk ‘dit-zijn-wijgevoel’

Regio Deal lab: Identiteit en resultaten in de regio

Een uitgesproken regionale identiteit gaat samen met een sterk ‘dit-zijn-wijgevoel’

Wat is regionale identiteit en hoe kan die je helpen bij het maken van effectief beleid? In de labsessie Regio Deal ‘Identiteit en resultaten in de regio’ stonden al dit soort vragen centraal.

Bij de Regio Deals labs leren Rijk en dertig regionale samenwerkingsverbanden van elkaar. Daarvoor organiseert een consortium van Universiteit Utrecht, Tilburg University, Berenschot en Birch labsessies. Dit najaar werd het lab Regionale ’Identiteit en resultaten in de regio’ gehouden op het Newtechpark in Apeldoorn, op uitnodiging van Regio Deal Cleantech. In de Cleantech Regio werken onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden samen aan een duurzame economische ontwikkeling van de regio. Procesmanager David Beij gaf de dertig deelnemers een rondleiding op de campus, een belangrijke broedplaats voor de regio. Op dat moment zat er een mbo-klas van Aventus Apeldoorn in de schoolbanken en ook decorbouwers waren aan de slag met nieuwe theaterdecors.

‘Dit zijn wij’

Martijn Groenleer, hoogleraar Regionaal Recht en Bestuur aan Tilburg University en Arnoud-Jan Bijsterveld van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences gingen vervolgens in gesprek over regionale identiteit en hoe die kan helpen bij het maken van effectief beleid. Ook gingen ze in op het identificatieproces van een regio. Hierbij spelen de omgeving, de gemeenschap, het netwerk en het gevoel een rol. Een sterke regionale identiteit gaat samen met een sterk ‘dit-zijn-wijgevoel’, benadrukken ze. Ook nieuwe samenwerkingsverbanden profiteren hiervan. Bijsterveld noemt als voorbeeld de Brabantse cultuur, die vooral voortkomt uit het oosten van de regio. West-Brabant doet daar ook zijn voordeel mee.

RD-Lab

De dikke en de dunne

Michiel Flooren, lector Regio Ontwikkeling aan Hogeschool Saxion, introduceerde de termen ‘dikke’ en ‘dunne’ regio’. Dikke regio’s hebben een bekende naam en herkenbaar verhaal, dunne niet – die zijn voornamelijk in het leven geroepen om een bepaalde uitdaging aan te gaan. Dunne regio’s richten zich weer meer op de wereld buiten de regiogrenzen, en op samenwerken. Dikke en dunne regio’s kunnen van elkaar leren, volgens Flooren. De dikke regio over samenwerken en innovatie, de dunne over binding van deelnemers en bevolking.

De volgende Regio Deals labsessie is op 21 oktober bij Regio Deal Brainport Eindhoven, tijdens de Dutch Design Week. Deze labsessie is voor de eerste en tweede tranche.