Overhandiging Verbindingsagenda

Minister Adriaansens ontvangt de Verbindingsagenda van het Netwerk Kennissteden

Overhandiging Verbindingsagenda

Minister Adriaansens ontvangt de Verbindingsagenda van het Netwerk Kennissteden

Meer informatie

Saskia Vogelaar
Saskia Vogelaar Senior adviseur 06-51250037

Op 21 juni heeft het Netwerk Kennissteden Nederland samen met de Universiteiten van Nederland de Verbindingsagenda aangeboden aan minister Adriaansens. De Verbindingsagenda is een oproep voor het versterken van de brede welvaart in Nederland door in te zetten op onderzoeks- en innovatie-ecosystemen en daar als rijk en kennissteden nauw bij samen te werken. De ministeries OCW en BZK zijn hierbij ook belangrijke spelers.

Birch heeft hiervoor van alle 13 kennissteden een uitgebreide Sterkte-Zwakte-Kansen-Bedreigingen (SWOT) – analyse uitgevoerd. Hierin hebben we inzicht gegeven in specifieke kenmerken per kennisstad (het ‘dna’) ; de kwaliteit van het ecosysteem voor ondernemerschap en brede welvaart en de aansluiting op de grote opgaven die spelen in Nederland. Vervolgens hebben we de overeenkomsten verzameld in een overkoepelende analyse. Samen met het Netwerk Kennissteden hebben we op basis hiervan bepaald welke interventies nodig zijn en deze vertaald in onderwerpen voor de verbindingsagenda. We feliciteren iedereen die zich hard heeft ingezet voor deze Verbindingsagenda met deze mooie mijlpaal.

Zie hier het bericht van het overhandigingsmoment of lees hier een uitgebreidere toelichting op deze opdracht.