Onderzoek en publicatie Startup Scale-up Monitor MRDH

Nieuwe en innovatieve methoden om de dynamische markt van startups en scale-ups in kaart te brengen

Onderzoek en publicatie Startup Scale-up Monitor MRDH

Nieuwe en innovatieve methoden om de dynamische markt van startups en scale-ups in kaart te brengen

In het eerste kwartaal van 2023 is de Startup Scale-Up monitor van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) uitgebracht. Vanuit Birch Consultants hebben we deze monitor uitgevoerd, in het proces hebben we onder andere gebruikgemaakt van nieuwe en innovatieve methoden om de dynamische markt van startups en scale-ups in kaart te brengen. We nemen u mee in een aantal bevindingen en gebruikte methoden.

Kennis- en onderwijsinstellingen spelen een belangrijke rol in het netwerk, voornamelijk de TU Delft en de Erasmus Universiteit, maar ook Universiteiten buiten de MRDH zoals de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Bij 100 startups voeren we een diepteonderzoek uit. Bij deze specifieke analyse zien we de sterke positie van de TU Delft en de Erasmus Universiteit terug door het grote aandeel founders (43%) dat aan deze Universiteiten heeft gestudeerd.

Er bevinden zich ~700 Startups in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Eén op de vijf Nederlandse Startups bevindt zich in de MRDH. Er bevinden zich ~335 Scale-ups in de MRDH. Voor Scale-ups vinden we één op de negen terug in de MRDH. De Startups én Scale-ups in de MRDH zijn voornamelijk terug te vinden in de drie grote steden: Rotterdam, Delft en Den Haag.

Scale-Ups zijn belangrijk voor de economie in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ze zijn goed voor 5% van de werkgelegenheid (~50.000 banen). Van de Startups is het grootste deel micro-ondernemingen met 1 tot 10 werknemers (69%). Toch is er óók een flink aandeel wat snel gegroeid is, 25% van de Startups heeft meer dan 10 werknemers.

Met vacaturedata hebben we de ontwikkeling van het aantal vacatures van de startups sinds hun oprichting in kaart gebracht. Hieruit zien we een patroon van voortdurende banengroei met een groeitempo dat eerst stijgt en na 6 jaar stabiliseert om vervolgens weer geleidelijk door te stijgen. Een veelgehoorde vraag van beleidsmedewerkers is of er ruimte is voor mbo-talenten in de startup en scale-up wereld? Wat blijkt? een op de vijf vacatures is op mbo-niveau. We zien dat er voornamelijk in de beginperiode van het bedrijf vraag is naar mensen met minimaal hbo-niveau. Vanaf het zesde levensjaar is er een duidelijke groei in het aantal mbo-vacatures te zien.

Met behulp van LinkedIn-data voerden we een experimentele analyse uit waarbij we op het niveau van organisaties een deel van het Startup en Scale-up netwerk van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in kaart brengen. Hierbij hebben we van tevoren aan een aantal sleutelspelers in het netwerk gevraagd of zij hun LinkedIn-netwerk met ons willen delen. De opbrengst is een interpretatie van het Startup en Scale-up netwerk van de MRDH, bekeken vanuit de positie van de sleutelpersonen. Hierdoor krijgen we inzicht in hoe het Startup en Scale-up ecosysteem eruit kan zien.

Het netwerk van 16 personen (en 15 organisaties) reikt tot 90.912 personen werkzaam bij 37.629 unieke organisaties. Van dit totale netwerk is ruim 26% verbonden met meer dan één sleutelspeler in het netwerk. Dit betekent dat 26% van de organisaties uit de analyse redelijk tot goed verbonden zijn met het Startup en Scale-up Ecosysteem van de MRDH.

Meer weten over het startup en scale-up klimaat in de MRDH en naar onze innovatieve methoden? Download hier het rapport, na ingeving van uw mailadres wordt u direct doorverwezen naar het rapport.

Download MRDH Rapport