Maatregelen van Minister in lijn met voorstellen vanuit LANDSCAPE onderzoek

Maatregelen van Minister in lijn met voorstellen vanuit LANDSCAPE onderzoek

De grote en structurele arbeidsmarktekorten binnen de focusdisciplines informatica, elektrotechniek en werktuigbouwkunde levert een complex vraagstuk op. Het feit dat Nederlandse universiteiten soms bijna uit hun voegen barsten, maat dit vraagstuk nog uitdagender.

Na een onderzoek, heeft de projectgroep LANDSCAPE (LANDelijke Spreiding onderwijsCAPacitEit)) een aantal maatregelen gepubliceerd die handvatten biedt om dit vraagstuk op te lossen. De projectgroep kent een vertegenwoordiging van de bèta- en technieksector. Birch heeft de projectgroep ondersteund in het definiëren van de maatregelen en het opstellen van het rapport. De belangrijkste 11 maatregelen zijn:

 1. Profileren met maatschappelijke uitdagingen en toepassingsgebieden
 2. Bredere instroom accommoderen door differentiatie bachelor-programma’s
 3. Investeren in vergroten stay rate internationale studenten
 4. Werving internationale studenten vergroten binnen focusdisciplines
 5. Nieuwe vestigingen van bacheloropleidingen
 6. Verkenning splitsing Engelstalige en Nederlandstalige bachelor (met numeri fixi)
 7. Geleidelijke groei
 8. Behoud onrendabele regionale opleidingen
 9. Beter behouden technische studenten
 10. Leven Lang Ontwikkelen: leer-werk trajecten en Associate degree programma’s
 11. Voorfinanciering sterke groei bestaande opleidingen

Het is goed om te zien dat minister Dijkgraaf zich kan vinden in maatregelen die door LANDCAPE zijn voorgesteld. Op 21 april 2023 bracht hij het nieuws naar buiten dat het totaal aantal internationale studenten beter beheersbaar moet zijn. Hierbij wil hij groeiruimte houden voor de sectoren informatica, elektrotechniek en werktuigbouwkunde en wil hij de beheersing van de Nederlandse taal bevorderen. Ook uitte hij de wens gerichter gebruik te kunnen maken van numeri fixi op o.a. anderstalige trajecten binnen opleidingen. Al deze maatregelen zijn in lijn met de voorgestelde maatregelen in het LANDSCAPE-rapport.

Het volledige rapport is hier te vinden.