Kapitaalmarktonderzoek voor Provincie Flevoland gestart

Inzicht in vraag- en aanbodzijde

Kapitaalmarktonderzoek voor Provincie Flevoland gestart

Inzicht in vraag- en aanbodzijde

Flevoland typeert zich als échte mkb-provincie, met een groot aantal midden- en kleinbedrijven in verschillende sectoren. Vanwege de grote mkb-populatie zit hier veel maatschappelijke waarde voor Flevoland (82% van de banen bevindt zich in het mkb, tegenover het Nederlands gemiddelde van 70%).

Mede daardoor zet de Provincie Flevoland het perspectief en de vraagstukken van ondernemers centraal in haar economisch beleid. Belangrijk onderdeel hierin is de mate en toegang tot privaat en publiek kapitaal voor investeringsvraagstukken van ondernemers. Birch onderzoekt samen met Erac de huidige kapitaalmarkt en gebruikt de uitkomsten om een advies uit te brengen. Zowel op de positionering van de (financiële) instrumenten als de inrichting van additionele interventies die de Provincie kan inzetten.

Uitnodiging naar Flevolandse ondernemers

Om haar eigen instrumenten te optimaliseren én te interveniëren waar dat kan, is het van belang dat de Provincie inzichtelijk heeft wat de status van de markt is. Hiermee wordt gedoeld op enerzijds de vraag naar extern kapitaal vanuit het Flevolands mkb en anderzijds het beschikbare kapitaalaanbod (denk hierbij onder andere aan de provinciale instrumenten, maar ook private investeerders en het bankwezen). Het onderzoek wordt deels ingevuld door een uitgebreide telefonische survey. Flevolandse ondernemers kunnen dan ook tot eind februari telefonisch of schriftelijk benaderd worden om mee te doen aan dit onderzoek.

Combinatie Birch/Erac is geselecteerd als onderzoek- en adviespartners

Provincie Flevoland heeft eerder een uitvraag uitgezet voor de uitvoering van een Kapitaalmarktonderzoek. Onze combinatie, Birch Consultants en ERAC, is geselecteerd voor deze opdracht. Meer weten over de opzet en inrichting? Bekijk de website van de Provincie Flevoland (https://www.flevoland.nl/actueel/kapitaalmarktonderzoek-flevoland) of neem contact met ons op voor meer informatie.