Investeren in de Metropool Amsterdam

Birch beoordeeld investeringsthema’s van de metropoolregio

Investeren in de Metropool Amsterdam

Birch beoordeeld investeringsthema’s van de metropoolregio

In opdracht van Amsterdam Economic Board en de MRA Directie is Birch aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de benodigde investeringen in de transitie naar een slimme, groene en gezonde metropool van morgen. Uitgangspunt van dit rapport zijn de acht investeringsthema’s uit de Transitieversneller, een document waarmee Amsterdam Economic Board en de Metropoolregio Amsterdam in juli 2023 richting gaven aan de investeringsagenda van de Metropool Amsterdam.

Lees hier het rapport

Opmaat naar een investeringsagenda

Birch heeft de acht investeringsthema’s beoordeeld en verder uitgewerkt als opmaat naar een investeringsagenda. Hiervoor zijn gesprekken geweest met vele betrokkenen. Dit rapport inventariseert de ambities en plannen die consortia van kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden nu hebben of waar ze aan werken. En analyseert ook wat er nog moet gebeuren. Dat zijn belangrijke vervolgstappen die genomen moeten worden in de regio. Dit verschilt per thema en varieert van het versterken van een triple helix coalitie, een meer concreet plan met begroting tot het opschalen van toepassingen. Een voorbeeld voor het investeringsthema Artificial Intelligence (AI): De Metropool Amsterdam heeft een sterke positie in AI. Meer dan nu kan de regio haar eigen maatschappelijke uitdagingen daarin agenderen bij onderzoekers en bedrijven.

Vergroten regionale investeringsmogelijkheden

Amsterdam Economic Board en MRA Directie bouwen, samen met betrokken partijen per thema, door op de aanbevelingen uit het rapport. Ze zullen gericht kijken wat zij als organisaties kunnen toevoegen aan de plannen per investeringsthema. Zo hebben ze– samen met ROM InWest – al het initiatief genomen tot een werkdiner preventie in gezondheidszorg. Daarnaast is dit rapport een bouwsteen voor onze eigen agenda’s: de nieuwe MRA Agenda 2024-2028 en het aangescherpte koersdocument van Amsterdam Economic Board. En ook voor de rijksregio-uitvoeringsagenda die opgesteld gaat worden in het kader van NOVEX-MRA. Onderdeel hiervan is een strategische innovatie agenda. Ook hopen ze dat de investeringsthema’s sturend zijn op financieringsinstrumenten van partners in de regio, waar ze graag over mee denken en aan mee werken. Een voorbeeld hiervan is de subsidieregeling Kansen voor West III, pijler innovatie, die is gekoppeld aan de acht investeringsthema’s. Hiermee wordt de mogelijkheid tot investeren in de hele metropool vergroot.