Feestelijk combi-lab met Regio Deals

Feestelijk combi-lab met Regio Deals

Meer informatie

Laurens de Kok
Laurens de Kok Adviseur 06-49828335

Als afsluiting van een periode van drie jaar leren en ontmoeten rondom governance in Regio Deals, heeft op donderdag 21 april een slotbijeenkomst plaatsgevonden. In de Kargadoor in Utrecht waren afvaardigingen van regio’s en van ministeries aanwezig tijdens het Regio Deal governance festival. Onze minister van BZK als hoofdgast én het stralende voorjaarsweer maakten het festival-gevoel compleet.

We berichtten de afgelopen jaren vaker over Regio Deal bijeenkomsten. Vanaf 2019 is Birch in het consortium met Berenschot, Universiteit Utrecht en Universiteit van Tilburg werkzaam voor het ministerie van BZK. Toen in het vorige kabinet het instrument Regio Deal werd geïntroduceerd, ontstond de behoefte om te leren en monitoren hoe de governance zich ontwikkelt en welke onderdelen goed en minder goed werken. In Regio Deal Labs governance wisselden regio’s ervaringen uit, stonden we stil bij wetenschappelijke perspectieven en leerden we de inhoud van regio’s en hun deals beter kennen.


Regio’s passen bij Birch

Speciaal voor de laatste bijeenkomst met dit netwerk, maakten we visueel inzichtelijk in welke regio’s we (offline dan wel online) op bezoek zijn geweest. De route die we maakten door Nederland wordt mooi zichtbaar. Per labsessie maakten we kennis met met regionale opgaven en het uitvoeringsmodel (governance) van desbetreffende gastregio. Begonnen in Hoogeveen, te gast bij Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe kwamen we via onder andere Tilburg, Nieuwspoort, Twente, Cleantech terecht bij de slotbijeenkomst in Utrecht.

Kennis en voorbeelden van governance
Aan het begin van het traject investeerden we in een uitgebreide kennismaking met regio’s en hun vertegenwoordigers. Uiteraard was ook in die gesprekken governance het voornaamste onderwerp. Ieder regio had een eigen uitvoeringsstructuur en dacht na over de vertegenwoordiging van publieke en private partijen hierin. Onderstaande figuur maakt visueel hoe divers, creatief maar ook complex de uitvoering van Regio Deals (b)lijkt.

Tijdens de labsessies hebben we een richtinggevend kader gebruikt, gebaseerd op een model van Moore (1995). Met name de perspectieven ‘operationele capaciteit’ en ‘politieke steun en maatschappelijk draagvlak’ waren onderwerp van gesprek tijdens de labsessies.


Bedankt!
Donderdag 21 april was een feestelijke afsluiting van een intensief en leerzaam traject met elkaar. Birch bedankt haar consortiumpartners Berenschot, UU en UvT voor de prettige samenwerking in de afgelopen drie jaar. In het bijzonder gaat onze dank uit naar het ministerie van BZK voor het opdrachtgeverschap en de samenwerking. Graag tot ziens in de regio!