Evaluatie van Noord Brabants economisch beleid

Provinciale staten vertaalt advies van Birch en partners naar aangescherpt economisch beleidskader

Evaluatie van Noord Brabants economisch beleid

Provinciale staten vertaalt advies van Birch en partners naar aangescherpt economisch beleidskader

Birch heeft samen met ERAC en Buck Consultants International de evaluatie van het Noord Brabantse economisch beleid over de periode 2010-2020 uitgevoerd. Samen hebben we toegewerkt naar aanbevelingen voor het economisch programma van de komende tien jaar.

Noord-Brabant heeft de afgelopen 10 jaar een bepalende invloed gehad op het versterken van de economische clusters in Brabant. We adviseren deze lijn de komende jaren door te zetten en tegelijk meer aandacht te schenken aan het inzetten van innovatieve oplossingen en kennis ten gunste van maatschappelijke opgaven.

Daarin komt Brede Welvaart meer centraal te staan en liggen er regionaal kansen om meer gebieden dan de Brainportregio door te ontwikkelen. Voor een totaaloverzicht van de aanbevelingen en de statenstukken verwijzen we u naar deze website: klik hier.