Eén jaar EVER: meer inzicht in de veerkracht van Nederlandse regio’s

Onderzoek naar economische en maatschappelijke gevolgen coronacrisis gaat volgende fase in

Eén jaar EVER: meer inzicht in de veerkracht van Nederlandse regio’s

Onderzoek naar economische en maatschappelijke gevolgen coronacrisis gaat volgende fase in

Na de diepe dalen van de coronacrisis herstelt de Nederlandse economie verrassend snel. En ook de regionale veerkracht blijkt groot. Maar de economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis pakken in elke Nederlandse regio weer anders uit. EVER onderzoekt hoe, en ondersteunt de regio’s die zich herpakken.

Economische Veerkracht van Regio’s. Dat is de betekenis van EVER. In dit onderzoeksproject bundelen Universiteit Utrecht, Birch en Tilburg University, met medewerking van Platform Talent voor Techniek, de krachten. We onderzoeken de economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis, die in elke Nederlandse regio weer anders uitpakken. Ruim veertig organisaties leveren hun bijdrage: regio’s, steden, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en sectoren. Met maandelijkse webinars en labs wordt gekeken hoe regio’s en sectoren hun bedrijven kunnen ondersteunen. Zo helpen we regio’s ook om weerbaar en wendbaar uit de coronacrisis te komen. We bieden praktische steun bij beleid en publiceerden tot nu toe vijf wetenschappelijke artikelen.

Slimme keuzes

EVER kijkt naar de economie vanuit het perspectief van het ecosysteem van ondernemerschap. We brengen in kaart hoe het ecosysteem functioneert en wat ervoor nodig is om het nog beter te laten werken. In het eerste jaar van ons onderzoek zagen we al dat regio’s relatief goed door de coronacrisis zijn gekomen, onder andere door regionale en landelijke steunmaatregelen. Regio’s waar bedrijven de omslag wisten te maken naar online dienstverlening scoorden goed. Deze regio’s hebben een beter functionerend ecosysteem van ondernemerschap. Met name bedrijven met een sterk management maakten de overstap naar nieuwe producten en online, en boekten winst.

Illustratie wendbaarheid

Recept voor flexibiliteit

Momenteel bekijken we met EVER hoe we de wendbaarheid van regio’s het best kunnen onderzoeken. Welke factoren zorgen dat de ene regio makkelijk meebeweegt tijdens de coronacrisis en de andere minder? Welke bedrijven zijn opvallend innovatief en welk opleidingsniveau wordt gevraagd van werknemers? Vooralsnog zijn werkgevers vooral op zoek naar hoger opgeleid personeel. Een interessante vervolgvraag is welke regio’s in staat zijn om de beroepsbevolking hierin mee te laten groeien. En hoe ze hun werkgevers, scholen en kennisinstellingen hierin ondersteunen.

Voorbereid op grote opgaven

De veerkracht van regio’s biedt stof tot nog meer vragen. In het tweede jaar gaat EVER onderzoeken of ondernemers voldoende wendbaar zijn als het gaat om andere grote opgaven, zoals klimaatverandering, vergrijzing, digitalisering en de energietransitie. In veel regio’s werd voor de coronacrisis al nagedacht over deze uitdagingen. We zijn benieuwd of de coronacrisis dit proces versneld heeft, of misschien juist vertraagd. Komend jaar willen we hier met het onderzoeksprogramma verder inzicht in geven en regio’s en sectoren helpen om nieuwe denkwijzen in hun beleid en praktijk door te voeren.

Onderzoeken van EVER

EVER is een tweejarig project en wordt gefinancierd door ZON MW. We hebben drie taken.

  • Wetenschappelijk onderzoek doen naar de regionale variatie in de veerkracht van ecosystemen voor ondernemerschap.
  • Data van bestaande databronnen realtime beschikbaar maken voor regionale belanghebbenden, via een online dashboard.
  • Beslissers in sectoren en regio’s bijeenbrengen om ervaringen te delen en samen nieuwe inzichten op te doen met behulp van een Platform of Practice. Inmiddels zijn er elf webinars en twee labs georganiseerd.