EVER-Final markeert afronding onderzoeken naar regionale weerbaarheid en wendbaarheid

Eindpresentatie onderzoeksresultaten in de Sterrenwacht te Utrecht.

EVER-Final markeert afronding onderzoeken naar regionale weerbaarheid en wendbaarheid

Eindpresentatie onderzoeksresultaten in de Sterrenwacht te Utrecht.

Meer informatie

Saskia Vogelaar
Saskia Vogelaar Senior adviseur 06-51250037

Op 8 september 2022 vond de afsluitende EVER-Final plaats in Sonnenborgh Museum en Sterrenwacht. Meerdere sprekers presenteerden resultaten uit onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van de Economische Veerkracht van Regio’s tijdens de Coronacrisis. Dit is een door ZON-MW gefinancierd onderzoeksproject waar Universiteit Utrecht, Birch Consultants, Tilburg University en Platform Talent voor Techniek aan bijdragen. Het publiek bestond uit deelnemers aan het EVER-programma en andere beleidsmakers en medewerkers van Nederlandse gemeenten, provincies, regio’s en brancheorganisaties.

Onder het glazen plafond van de oude Sterrenwacht trapte Luis Bettencourt (University of Chicago & Santa Fe Institute) het congres af met een presentatie over stedelijke weerbaarheid en wendbaarheid waarin hij interessante vergelijkingen maakte tussen de VS en Nederland. Zijn bijdrage werd opgevolgd door presentaties van Jasper van Dijk (Universiteit Utrecht). Jasper liet de deelnemers van de EVER Final zien hoe de bedrijfsdynamiek zich gedroeg tijdens de coronacrisis, en zette de Nederlandse ontwikkelingen in contrast met andere landen. Zijn presentatie is hier terug te vinden.

Jan Peter van den Toren (Birch Consultants) presenteerde samen met Bas van der Starre hun bevindingen over baanwisselingen tijdens een crisisperiode. Dat deden zij op basis van data uit het Coronadashboard dat is opgezet als onderdeel van het EVER programma. Ook hun presentatie is hier terug te kijken. Het ochtendprogramma werd afgesloten door Jorge Guzman  (Columbia University New York) die vanaf de andere kant van de wereld een enthousiaste presentatie gaf over de ontwikkelingen die te zien zijn bij bedrijven in de VS. De veerkracht van bedrijven lijkt daar afhankelijk te zijn van verschillende factoren, zoals de etnische compositie van stadsdelen.

Het middagprogramma werd afgetrapt door Saskia Vogelaar die samen met Tom Hendricksen en Jeroen Stellmacher (Birch Consultants) interventies onderzocht heeft die ingezet zijn door regio’s tijdens de coronacrisis. Daarbij werden enkele rode lijnen herkend, zoals de grote aanwezigheid van ondernemersloketten. Verder bleek het ecosysteem-denken een prominente plek in te nemen bij de herstelagenda’s en veel interventies raken ecosysteem elementen. Als eindproduct wordt gewerkt aan een catalogus waarin alle corona-interventies te vinden zijn. De aanwezigen hebben daar een sneak-preview van gekregen. Vervolgens ging de groep over tot een interessante discussie op basis van enkele stellingen. Uit die discussie bleek onder andere het belang van het vasthouden van het intensieve, afdeling-overschrijdende samenwerken. De presentatie over de rode lijnen in de interventies is hier terug te zien.

Thomas Boekhoud (Platform Talent voor Techniek) zoomde met zijn presentatie in op de transitieopgaven digitalisering en circulaire economie. Na afloop werd de groep gevraagd wat volgens hen de succesfactoren zijn voor een regionale agenda op het gebied van de circulaire transitie. Helder taalgebruik blijkt hierbij cruciaal. Zijn presentatie is hier terug te zien.

Jan Peter, Erik Stam en Saskia Vogelaar sloten samen met de deelnemers de dag af door te reflecteren op wat er is besproken gedurende de dag, maar keken ook vooruit. Momenteel wordt er namelijk gewerkt aan de voortzetting van het EVER-project. Meerdere deelnemers hebben al aangegeven aangehaakt te willen blijven hiervoor. De verschillende onderzoeken en interessante bijdragen van andere deelnemers biedt iedereen handvatten en kennis over wat hun regio weerbaar en wendbaar maakt. De nieuwe crises die op ons afkomen onderstreept deze behoefte en relevantie.

Bent u benieuwd naar enkele uitkomsten van verschillende EVER-onderzoeken? Of wat het EVER-project voor uw regio zou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Saskia Vogelaar