Brabantse mbo’s werken samen rond Data Impact

“Realiseren van ambities van overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Door het verbinden van kennis, innovatie en ondernemerschap.”

Brabantse mbo’s werken samen rond Data Impact

“Realiseren van ambities van overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Door het verbinden van kennis, innovatie en ondernemerschap.”

Begin november werd bekend dat tien nieuwe subsidies zijn toegekend vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Birch werkte mee aan één van de aanvragen tijdens deze tweede ronde: Het Mbo Innovatie- en Expertisecentrum Data Impact. Dit wordt dé plek van Brabantse mbo’s rondom data denken en impact met data.

Consortium

In de periode december 2020 tot juni 2021 heeft Birch meegewerkt aan de publiek private samenwerking van zeven Brabantse mbo-instellingen. Onder de vlag van het Kennispact mbo Brabant hebben mbo’s De Leijgraaf, Curio, ROC ter Aa, Koning Willem 1 College, ROC Tilburg, Summa College en Yuverta (voorheen Helicon) samen een aanpak gemaakt om te komen tot een Mbo Innovatie en Expertisecentrum (MIEC) rondom de onderwerpen digitalisering en data. Naast samenwerkingen en initiatieven in de regio op hbo en wo niveau wil dit samenwerkingsverband studenten en werknemers op mbo-niveau betrekken bij de ontwikkelingen en impact van data.

Activiteiten

Langs vier actielijnen wordt de komende jaren gewerkt aan kennis en kunde van data impact op mbo-niveau. De MIEC wordt een digitaal platform van waaruit onderwijs wordt ontwikkeld. Het te ontwikkelen onderwijs bestaat uit zowel generalistisch aanbod over de basis van data, als specialisaties in de IT-vakgebieden of per sector. Het digitale platform faciliteert field projects, een practoraat en het ambassadeursnetwerk van en voor de regio. Docenten en het werkveld professionaliseren in hun kennis en toepassing van data met als doel om de impact en mogelijkheden van data anders en beter over te brengen op studenten of collega’s.

Regionaal investeringsfonds (RIF)

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Sinds 2014 kwamen er nu in totaal 175 regionale samenwerkingsverbanden tot stand.

Gefeliciteerd!

Birch feliciteert de regio met de samenwerking en de succesvolle aanvraag!