Birch presenteert visie op de Dutch Fresh Port Talent en Innovatie Campus-1

Transitieopgaven op gebieden als duurzaamheid, digitalisering en arbeidsmarkt maken het noodzakelijk om krachten te bundelen

Birch presenteert visie op de Dutch Fresh Port Talent en Innovatie Campus-1

Transitieopgaven op gebieden als duurzaamheid, digitalisering en arbeidsmarkt maken het noodzakelijk om krachten te bundelen

Marc Bloemendaal, Tom Hendricksen en Saskia Vogelaar zijn vanuit Birch betrokken bij het opzetten van een Campus voor de Dutch Fresh Port in Barendrecht-Ridderkerk. De Dutch Fresh Port is een internationaal onderscheidend cluster op het gebied van verslogistiek. Veel van de verse groenten en fruit die wij als consumenten kopen in de supermarkt zijn via hun internationale aanvoernetwerk en verwerkingsprocessen gegaan. En veel hiervan is niet bekend bij het grote publiek. Net als in andere sectoren staat Dutch Fresh Port voor de uitdaging om talent te werven, binden en ontwikkelen en in te spelen op het verduurzamen en digitaliseren van het cluster. Dinsdag 2 november was er een groot netwerkevent met als titel ‘Fresh Ambition’ waar de laatste initiatieven in Dutch Fresh Port werden gepresenteerd. O.a. de hyperloop waarbij met 700 km per uur goederen vervoerd kunnen worden, of de waterstof- en reststromenhubs.

Saskia en Marc presenteerden op deze avond ook hun visie. Wij zien voldoende aanknopingspunten, maar ook noodzaak om krachten te bundelen. Zodat goed in gespeeld wordt op de ‘war on talent’ en de grote transitieopgaven op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. De unieke positie van het cluster zorgt ervoor dat zij een grote bijdrage kan leveren aan het leveren van gezond voedsel en via het opzetten van de campus wordt dit zichtbaar gemaakt.

In het verslag van het evenement is het volgende te lezen over de bijdrage van Saskia en Marc: ‘Last but not least gaven Saskia Vogelaar en Marc Bloemendaal een update over de Campusontwikkeling op Dutch Fresh Port. Een idee, waar de AGF-handelaren wel voor leken te porren, gezien de vele vacatures waar de bedrijven mee kampen.’

De volgende stap is nu om de campus concreet vorm te geven en een brede groep (startende) ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en medewerkers te activeren. Wij hebben er zin in.

Netwerkbijeenkomst Dutch Fresh Port