Terugkijken Webinar Regio in Beeld

“In één oogopslag uw regio in beeld: Hoe actuele en innovatieve inzichten uw beleid direct voeden. ”

Terugkijken Webinar Regio in Beeld

“In één oogopslag uw regio in beeld: Hoe actuele en innovatieve inzichten uw beleid direct voeden. ”

Meer informatie

Jeroen Stellmacher
Jeroen Stellmacher Adviseur 06-37502101

Op 23 februari organiseerde Birch een webinar over hoe Birch opdrachtgevers helpt om in een oogopslag de regio in beeld te brengen en hoe actuele en innovatieve inzichten direct voeding kunnen geven aan beleid.

Het webinar had een mooie opkomst vanuit regio’s, gemeenten en onderwijsinstellingen. We bespraken welke huidige datasets, inzichten en adviezen op een laagdrempelige wijze nu toegankelijk zijn.

Nieuwe regionale inzichten
Combinaties geven interessante nieuwe inzichten. Regionaal, landelijk en specifieke trends voor uw regio combineren we in een overzicht. O.a. op ecosysteem ontwikkeling, economische, ruimtelijke ordening, human capital, innovatie en bedrijvigheid. We bespreken de opbouw en het proces waarom deze gekozen zijn.

Casus Gemeente Westland
In de Case Study Gemeente Westland besprak Ivo Meijer, strategisch accounthouder extern en vestigingsklimaat zijn ervaring met dashboarding en welke inzichten de gemeente hier uit heeft gehaald.

Demonstratie
we lieten live de Westland-omgeving zien die op maat is ingericht. Hoe komt je van data naar inzicht, en hoe kan Birch daarin begeleiden?

Achtergrond informatie

Juiste inzichten
Bij steeds meer publieke organisaties ontstaat het vertrouwen dat slim omgaan met data leidt tot beter beleid. Dat brengt vele voordelen met zich mee. Zo worden beleidskeuzes bewuster gemaakt en onderbouwd door het gebruik van data. Maar de effecten en doelmatigheid van het beleid wordt ook in kaart gebracht en gevolgd. Maar werken met data is niet altijd makkelijk. Vandaar dat Birch Consultants al jaren publieke organisaties voorziet in hun behoefte aan data en duiding om beleid te formuleren. Met deze ervaring en expertise organiseerde Birch een webinar om deze kennis verder te verspreiden.

Advies en Data
Het interpreteren van data is een vak op zichzelf. Soms is data incompleet of onvoldoende gestructureerd om mee te kunnen werken of soms wordt verkeerd gezocht naar data. Een andere valkuil is het niet optimaal benutten van de beschikbare data. Ook organisaties die al intensief met data werken hebben meestal nog veel te winnen.

Laagdrempelige oplossing
Wij leggen uit waar de mogelijkheden liggen en welke tools kunnen helpen om data goed te benutten. In plaats van complexe systemen, presenteren we een laagdrempelige oplossing. Eenvoudig en precies waar voor het bedoeld is.

Webinar gemist? U kunt de kijklink opvragen bij Jeroen Stellmacher om het webinar terug te kijken.