Goedkeuring aanvraag Greenport Horti Campus

Bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds

Goedkeuring aanvraag Greenport Horti Campus

Bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds

De aanvraag van de Greenport Horti Campus voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds is goedgekeurd. Dat betekent dat de Greenport Horti Campus een financiële bijdrage ontvangt voor het versterken van de samenwerking tussen bedrijven, voortgezet onderwijs, mbo en hbo rondom leren en innoveren. 

Greenport Horti Campus heeft drie fysieke campussen waar ondernemers, onderwijsinstellingen, studenten en onderzoekers samenkomen om te werken aan de Greenport van de toekomst. Dit zijn de Dutch Fresh Port Campus, Greenport Horti Campus Westland en Greenport Horti Campus Oostland.

Birch is als kwartiermaker verbonden aan de Campus Dutch Fresh Port. Samen met het programmateam van de Dutch Fresh Port en de Greenport Horti Campus, formuleerde we een integraal progamma voor de komende jaren.