Overheden

Het zorgen voor een aantrekkelijke en economisch krachtige omgeving met de juiste voorzieningen voor bewoners,  bedrijven en instellingen; dat is de eerste taak van de overheid. Daaraan werken verschillende bestuurlijke organisaties: provincies, regio’s, gemeenten, veiligheidsregio’s, waterschappen.

Vaak bent u als overheid de initiatiefnemer van nieuwe samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld tussen gemeenten of met kennisinstellingen en bedrijfsleven. Dat vraagt om een aansprekende en realistische langetermijnvisie. Waarin onderscheidt uw regio zich van andere regio’s? Welke bedrijven en kennisinstellingen wilt u daarbij betrekken? Hoe motiveert u andere bedrijven en kennisinstellingen zich in uw regio te vestigen? Welke voorzieningen en voorwaarden zijn daarvoor nodig?

Ofwel: u ambieert een samenwerkingsverband en hoe maakt u dat succesvol?

Birch adviseert en implementeert
Birch helpt u van ambities op papier naar concrete acties in de praktijk. Van strategisch advies naar concrete implementatie.

Birch adviseert en implementeert. Daarbij nemen we o.a. de volgende stappen:

Advisering:

  1. Het formuleren van uw ambitie
  2. Het ontwikkelen van een visie en een strategie
  3. Het doen van onderzoeken, het verzamelen van feiten en inzichten
  4. Het gedetailleerd beschrijven van relevante, bestaande netwerken en ecosystemen
  5. Het opstellen van het plan

Implementatie:

  1. Het opzetten van de organisatie
  2. Het inrichten en leiding geven aan het team
  3. Het onderzoeken en genereren van financiering
  4. Het verzorgen van interim management
  5. Het leggen van contacten met de relevante netwerken