Kennisinstellingen

Op jonge leeftijd, maar eigenlijk hun hele loopbaan zoeken professionals naar mogelijkheden zich verder te ontwikkelen. Van school naar een carrière met permanente educatie.

Niet voor niets hebben universiteiten, HBO- en MBO-instellingen al jaren een breed aanbod aan opleidingen en vervolgopleidingen. Hun deuren staan wijd open voor maatschappelijke ontwikkelingen en de dagelijkse praktijk van professionals. Dat geldt voor opleidingen en voor wetenschappelijk en praktijkonderzoek. De traditionele opleidingsinstituten zijn kennisinstellingen geworden met een steeds grotere maatschappelijke impact.

Wat is uw rol in dit actieve speelveld?

Essentieel voor uw instelling is daarom uw maatschappelijke relevantie op expertise en in de regio te claimen. Zo trekt u nieuwe studenten, onderzoekers, partners en financiers. Hoe doet u dat, zonder concessies te doen aan uw strategie en de kwaliteit van het onderwijs? Welke rol wilt u vervullen in uw regio of zelfs landelijk? En hoe kunt u van waarde zijn voor overheden en bedrijven en uw kennis valoriseren?

Birch adviseert en implementeert
Birch helpt u bij het formuleren van een onderscheidende positionering en realistische toekomstscenario’s. Voor uw eigen organisatie en ook voor uw organisatie als partner in een samenwerkingsverband en een regionaal ecosysteem. Denk aan het (mee) opzetten van opleidingen en leerwerkomgevingen die daarbij passen, en aangaan van samenwerkingen met partijen die daarin een rol spelen.

Birch adviseert en implementeert. Daarbij nemen we o.a. de volgende stappen:

Advisering:

  1. Het formuleren van uw ambitie
  2. Het ontwikkelen van een visie en een strategie
  3. Het doen van onderzoeken, het verzamelen van feiten en inzichten
  4. Het gedetailleerd beschrijven van relevante, bestaande netwerken en ecosystemen
  5. Het opstellen van het plan

Implementatie:

  1. Het opzetten van de organisatie
  2. Het inrichten en leiding geven aan het team
  3. Het onderzoeken en genereren van financiering
  4. Het verzorgen van interim management
  5. Het leggen van contacten met de relevante netwerken