Bedrijven

Ieder bedrijf heeft voor zijn succes andere partijen nodig. Denk aan gespecialiseerde ketenpartners voor bijvoorbeeld innovatie, productie en logistiek, aan financiële instellingen en fondsen voor financiering, aan kennisinstellingen die de mensen opleiden die u nodig heeft, en aan een overheid die faciliteert met wet- en regelgeving en noodzakelijke voorzieningen.

Dat vraagt om sterke, goed georganiseerde partners. Niet alleen ketenpartners, maar ook branche- en sectorverenigingen en de partners in de regionale ecosystemen met overheden, kennisinstellingen en andere bedrijven.

Waar vindt u die? Wat kunnen andere gespecialiseerde bedrijven, kennisinstellingen en de overheid voor u doen? En wat kunt u voor hen betekenen? Welke waarde heeft een sterke branche- of sectorvereniging?

Birch adviseert en implementeert
Birch helpt u van ambities op papier naar concrete acties in de praktijk. Van strategisch advies naar concrete implementatie.

Birch adviseert en implementeert. Daarbij nemen we o.a. de volgende stappen:

Advisering:

  1. Het formuleren van uw ambitie
  2. Het ontwikkelen van een visie en een strategie
  3. Het doen van onderzoeken, het verzamelen van feiten en inzichten
  4. Het gedetailleerd beschrijven van relevante, bestaande netwerken en ecosystemen
  5. Het opstellen van het plan

Implementatie:

  1. Het opzetten van de organisatie
  2. Het inrichten en leiding geven aan het team
  3. Het onderzoeken en genereren van financiering
  4. Het verzorgen van interim management
  5. Het leggen van contacten met de relevante netwerken