Europese subsidie voor vernieuwend zorgonderwijs

Ambities / Netwerken en ecosysteem / Plan en business case / Organisatie en processen / FinancierenFontys Paramedische Hogeschool

Aanleiding
Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) biedt een nieuwe vorm van zorgonderwijs op de locatie in Venlo. In de kern gaat het om het opleiden van zorgprofessionals wier expertise (èn bevoegdheden) zijn afgestemd op de zorgvraag van de regio. Er worden expertises van bijvoorbeeld fysiotherapeut, podotherapeut, logopedist en sociaal werker gecombineerd tot een zorgverlener met een breed profiel. Daardoor weet deze breed georiënteerde zorgverlener precies wanneer hij welke specialist moet inschakelen. Resultaat moet zijn meer zorg op maat, uitgevoerd door zoveel als mogelijk dezelfde zorgverlener.

De opleiding is onderdeel van een proef in de zorg ecosysteem Noord-Limburg van gemeente Venlo, provincie en diverse regionale zorgaanbieders. Ook de Zuyd Hogeschool in Maastricht is partner in het samenwerkingsverband.

Vraag
FPH-directeur Tjeerd de Jong: ‘Voor de financiering wil FPH subsidie aanvragen bij de Europese Unie. Via hun subsidiebeleid stimuleert de EU o.a. het samenwerken van regionale partijen en het delen van uitkomsten en ervaringen met andere regio’s en lidstaten. De aanvraag moet daarom zorgvuldig gebeuren. Ik heb Birch gevraagd ons hierin te begeleiden omdat ik weet dat zij dit vaker en met succes hebben gedaan.’ 

Bijdrage Birch
In 6 maanden heeft FPH, als initiatiefnemer en in samenwerking met Birch, in een maatschappelijke business case beschreven welke investeringen nodig zijn, zoals financiën, menskracht, tijd, afstemming en nauwe samenwerking met in- en externe stakeholders. In de business case sluit het consortium aan bij de bestaande structuur van broedplaatsen voor zorgberoepen en –opleidingen, die nu in vier regio’s in Nederland actief is en waarin wordt nagedacht over de inrichting van de zorg in de toekomst.

In dit traject heeft Birch diverse rollen op zich genomen:

  • Adviseren over en daadwerkelijk vormen van het consortium.
  • Inhoudelijk adviseren over de opzet van de business case.
  • Schrijven van de subsidieaanvraag.

In mei 2016 heeft de EU de subsidieaanvraag toegekend. De eerste studenten starten in 2017, waarna de resultaten na drie jaar worden geëvalueerd.

Over de rol van Birch
De Jong: ‘Het resultaat van hun werk is natuurlijk uitstekend: het consortium is gebouwd, de partijen bij elkaar gebracht en de subsidie is ons toegekend. Maar hun belangrijkste waarde is geweest dat zij ons idee verder hebben gebracht en naar een haalbaar en concreet plan hebben gebracht.’