Centre of Expertise Generade gelanceerd

Kennisinstellingen / Samenwerkingsverband / OndernemerschapsprogrammaHogeschool Leiden

Op vrijdag 28 maart werd Generade gelanceerd: is het Centre of Expertise Genomics in Leiden, een samenwerkingsverband van Hogeschool Leiden, het Naturalis Biodiversity Center, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Universiteit Leiden en het biotechnologiebedrijf BaseClear.

Dit centrum is mede gefinancierd vanuit OCW met als doel om binnen 4 jaar zelfstandig en rendabel te zijn. Generade wil een toekomstbestendige professional opleiden die ingespeeld is op de razendsnelle ontwikkelingen in technologie en deze kan vertalen naar de beroepspraktijk in de life sciences. Generade wil innovatie stimuleren bij het bedrijfsleven in de regio en daarbuiten met toegepast onderzoek op het gebied van genomics, bio-informatica ondersteuning en bij en na scholing voor huidige professionals. Generade wil in het verlengde daarvan ook innovatie in de regio stimuleren middels start-ups en spin-offs. Generade biedt een ondernemerschapsprogramma voor studenten, onderzoekers en talentvolle ondernemers.

Birch ondersteunde Hogeschool Leiden en partners bij de vorming van het expertise centrum met een samenhangend inhoudelijk programma voor onderwijs, onderzoek, dienstverlening en ondernemerschap en initieerde als interim directeur een vliegende start.

Generade zet een volgende grote stap in de samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven en lokale overheid , aangekondigd in Science Guide: onderzoek naar het genoom van de tulp; iets wat nog nergens ter wereld is gedaan en ten goede komt aan de teling en veredeling van de tulp. En daarmee van grote waarde is voor de omvangrijke internationale markt waarin Nederland sterspeler is en wil blijven.

Meer over Generade:
Artikel Generade Science Guide
Website Generade
Video Partners over Generade
Video Stakeholders over Generade
Download labjournaal