De Banenmakers

Hoe zorg je ervoor dat mensen in de bijstand of de ww een baan vinden en dat mensen makkelijk van baan kunnen wisselen? In aanvulling op de vele onderzoeken naar instrumenten aan de kant van werkzoekenden, onderzoekt Birch nu de mogelijkheden aan de kant van de werkgevers en bouwt aan een community om deze kennis te verspreiden.

In mei 2017 is Birch gestart met het project ‘de Banenmakers’. De Banenmakers zijn bedrijven of netwerken van bedrijven die voorbij gaan aan traditionele manieren van arbeidsbemiddeling. Bijvoorbeeld door zelf actief banen te creëren, te behouden, of door op een creatieve manier werknemers of werkzoekenden uit te wisselen. Banenmakers maken, ontwikkelen en vinden nieuwe perspectieven voor anderen. Welke initiatieven zijn er al? Hoe gaan de initiatiefnemers te werk? Hoe succesvol zijn ze? Laat je inspireren, volg hun voorbeeld of sluit je aan!

Community
Birch heeft in beeld gebracht welke initiatieven er zijn op het gebied van het creëren van werkgelegenheid door werkgevers en deze informatie toegankelijk gemaakt voor anderen. Er is een website met interactieve tools voor en door Banenmakers in heel Nederland. Voor meer informatie over alle Banenmakers kunt u terecht op de website van De Banenmakers.

Magazine: wat je kunt leren van Banenmakers
In Het Grote Banenmakers Magazine worden vragen beantwoord zoals: Welke initiatieven zijn er al? Hoe gaan de initiatiefnemers te werk? Hoe succesvol zijn ze? En waar moet ik rekening mee houden als ik begin met een Banenmaker?

Het magazine is bedoeld voor bedrijven of netwerken van bedrijven die voorbij gaan aan traditionele manieren van arbeidsbemiddeling. Bijvoorbeeld door actief werkgelegenheid te creëren, te behouden, of door op een creatieve manier werknemers of werkzoekenden nieuwe kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Wij noemen deze initiatiefnemers Banenmakers. Banenmakers maken, ontwikkelen en vinden nieuwe perspectieven voor anderen.

Onderzoeksrapport ‘Nieuwe banen in ecosystemen: de Banenmakers’
Een andere product van project ‘de Banenmakers’ is het onderzoeksrapport ‘Nieuwe banen in ecosystemen: de Banenmakers‘. Het eerste exemplaar werd in december 2018 in ontvangst genomen door niemand minder dan SER-voorzitter Mariette Hamer.

In het rapport analyseerde Birch alle initiatieven en bracht de succesfactoren en uitdagingen in kaart. Uit deze analyse blijkt onder meer dat werkgeversnetwerken vaker strategisch ingebed zijn in een regionaal ecosysteem, waardoor ze meer aansluiten op de specifieke arbeidsmarkt van de regio. Platformen hebben vaker een landelijke ambitie. Sociale ondernemingen zijn gericht op de lokale arbeidsmarkt en kunnen ook zonder stevige inbedding in het ecosysteem effectief zijn. Leonie Oosterwaal: “Alle Banenmakers verbeteren op hun eigen manier de infrastructuur van de arbeidsmarkt. Omdat zij uitdagingen op de regionale of sectorale arbeidsmarkt opvangen draagt ieder initiatief positief bij aan het ecosysteem voor ondernemerschap”.

De Banenmakers wordt gefinancierd door een subsidie van Instituut Gak. Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl