Maaike Romijn

Associate

Maaike over Maaike
Na mijn master Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht (UU) ben ik in het onderwijs en onderzoek gebleven. Eerst aan de UU om de invoering van het bachelor-masterstelsel te begeleiden, daarna als beleidsadviseur bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) met als aandachtsgebieden strategieontwikkeling, talentbeleid, internationale samenwerking en infrastructuur. Dit deed ik veelal in nauwe samenwerking met de Rijksoverheid.

Onderwijs en onderzoek zijn ook mijn specialismen bij Birch. Ik begeleid universiteiten en hogescholen bij hun positionering en profilering. De meeste zoeken actief de samenwerking met andere instellingen en met bedrijven. Dat ondersteun ik door te benoemen welke waarde jouw kennisinstelling toevoegt aan die samenwerking. Hoe kun je gezamenlijk investeren in kennis, innovatie en ondernemerschap? Ik help ze bij het maken van die strategische keuzes en waar nodig met kwaliteitsverbetering. Bij Birch ben ik ook in de sportwereld terecht gekomen. Dat trekt me, omdat hierin hobby en werk bij elkaar komen. Je ziet dat ook in deze wereld dezelfde vragen leven: duidelijker profilering, publiek private samenwerkingen, valorisatie en ondernemerschap.

Maaike voor opdrachtgevers
Dankzij mijn jarenlange ervaring in het onderwijs, weet ik goed wat er speelt in deze sector. Ik ben in staat om mijn diepgaande kennis te vertalen naar heldere stappen in kwaliteitsverbetering en versterking van onderzoeksactiviteiten.
Typisch ik? Gedreven en vol vaart.

Maaike bereiken?
E maaike.romijn@birch.nl
T +31 6 4132 2613
LinkedIn