Bas van der Starre

Adviseur

Bas over Bas
Aan de Universiteit Utrecht heb ik de onderzoeksmaster Science & Innovation Management gedaan. Mijn focus lag op innovatie rondom duurzame energie. Vooral ben ik geïnteresseerd in disrupties en hoe nieuwe partijen de bestaande verhoudingen en het evenwicht in gevestigde markten zo radicaal kunnen veranderen. Wat gebeurt er? En waarom in de ene markt zo ingrijpend en de andere markt niet of nauwelijks?

Bij Birch heb ik van deze interesse mijn werk kunnen maken. Ik doe vooral kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen in branches, clusters en regio’s. Denk bijvoorbeeld aan het maken van netwerkanalyses in regionale ecosystemen en het in kaart brengen van de verbindingen van kennis, onderwijs en innovatie. Zo maak ik voor diverse projecten in het middelbaar beroepsonderwijs analyses met behulp van CBS data, onderwijsdata en op basis van de database Networks for Knowledge.

Bas voor opdrachtgevers
Data-analyses betekent verbanden leggen en sommige verbanden vertellen een interessant verhaal. Ik houd ervan om voor onze opdrachtgevers data inzichtelijk en begrijpelijk te maken. Dit past ook bij mij; ik ben zorgvuldig en kritisch in wat ik doe en zoek daarin steeds reflectie.

Typisch Bas? Ik help graag anderen goede beslissingen te maken.

Bas bereiken?
E bas.vanderstarre@birch.nl
T +31 6 2615 4444
LinkedIn