Zwalk werkt aan langjarige koers

Zwalk is nu bekend maar succes is niet gegarandeerd. Net als veel plekken in Nederland kijkt de regio naar haar toekomst. Birch is gevraagd om een strategische meerjarenagenda op te stellen. Gemeente Zwalk voegt zich in de Atlas der Gemeenten tussen Aa en Hunze en Zwijndrecht en wil op zoek naar haar regionaal dna. De burgemeester, Matthijs van Nieuwkerk, aan de start van dit proces:

‘Graag ga ik met Birch aan de slag om succesvolle concepten uit mijn eerdere functies toe te passen in een aansprekende strategie: Zwalk Zwaait Door’’

Thema’s en opgaves

Belangrijke thema’s in de agenda zijn economische structuur, human capital en innovatie. Allereerst de economische structuur. In de agenda kijken we naar aanwezige beroepen en sectoren. We interviewen pepernootbakkers en pakpapierpakkers. Sectoren die centraal staan zijn kolen, installatiesector (schoorstenen, dakbedekking) en de maritieme en logistieke sector. Waar verdient Zwalk in de toekomst haar brood mee?

Ten tweede de investeringen in human capital. Deze staan hoog op het verlanglijstje. Nu wil ieder kind later in Zwalk werken maar blijft haar werfkracht zo groot? Zwalk wil ook een inclusieve arbeidsmarkt voor alle pieten. Daarin gaat veel aandacht uit naar digitale vaardigheden. Dit alles om plaats-, tijd- en leeftijdsonafhankelijk te kunnen (thuis)werken. De impact van een passende baan is enorm; dit maakt slimme en gelukkige pietjes en draagt bij aan de brede welvaart.

Zwalk zet in op innovatie. Een van de ideeën die we verder onderzoeken, is het automatiseren van de pakjeskamer in het pietenhuis. Ook kunstmatige intelligentie wordt verder toegepast. Op basis van digitale leeromgevingen – waarin de kinderen eerder dit jaar thuisonderwijs volgden – is een analyse gemaakt: welk cadeau past bij welk kind? Zwalk is een pilot gestart in algoritmes voor schoencadeautjes en wil dit idee exporteren naar andere regio’s, samen met strategische partners die nu druk zijn alles op tijd te bezorgen. 

Proces

Aan het begin van het proces verzamelen we wensen en belangen via schriftelijke input. In het proces betrekken we alle partijen uit de trippel trappel helix. De belangrijkste stakeholder in het proces is de jeugd. Zij hebben met het zetten van hun schoen een grote economische voetafdruk en zijn een aanslag op het bruto binnenshuis product (het huishoudboekje). Een van de ouders reageert: ‘Het rendement-denken zit er al vroeg in bij onze kinderen. Kinderen zijn zich bewust van de invloed van een aantrekkelijke verlanglijst op de grootte van hun cadeaus’. We gaan voor een verbindende agenda en zullen Dieuwertje blokkades benutten als bron van dialoog. Om de belangen en verlangens van alle inwoners van Zwalk te horen, organiseren we O-kom-er-eens-kijken-sessies. In deze ronde tafel gesprekken bespreken we de conceptagenda met elkaar. In de laatste fase zal Pietje Precies het geheel reviewen.

Resultaat en oplevering

De strategische agenda ‘Zwalk Zwaait Door’ wordt voorzien van een begroting in klinkende chocolademunten. Birch presenteert deze keer de ambities, doelen en activiteiten in een ‘zie-de-maan-schijnt-door-de-doelenboom’. Betrokkenen kunnen bladeren in de interventiecatalogus, waarin zowel activiteiten staan die verleiden (‘de wortel’) als activiteiten die richting geven (de ‘staf’). Bij de oplevering is aandacht voor passende governance, met aandacht voor alle Democrapietjes in de gemeenteraad van Zwalk. Een van de gemeenteraadsleden van Zwalk ziet uit naar het proces: ‘Voor ons is zo’n strategische agenda best taai-taaie kost, maar met elkaar maken we er chocola van’. De specifieke oplevervorm blijft een surprise. Wel is bekend dat rijmpiet meeschrijft aan de narrative. We streven naar een compact document waarin we voor onderbouwing en toelichting verwijzen naar pepernoten[1]onderaan de pagina.

[1] Deze pepernoot is ingevoegd als voorbeeld.