Zo komen grensregio’s uit de coronacrisis

Normaal hebben grensregio’s baat bij hun ligging, maar de coronacrisis verandert dat. Het G40 Stedennetwerk vroeg Birch en kennis- en netwerkorganisatie Platform 31 om de economische en maatschappelijke gevolgen voor grensregio’s te onderzoeken.

Nederlandse grensregio’s kunnen de schok van de coronapandemie moeilijk opvangen. En doordat niet overal een sterk ecosysteem van bedrijven, overheid en kennisinstellingen aanwezig is, is spoedig economisch herstel lastig. Op sommige vlakken worden grensregio’s even hard of juist minder hard geraakt dan de rest van Nederland. Maar hun uitgangspositie voor de crisis maakt dat ze minder kans hebben op een snel herstel. Dat blijkt uit ‘Grensregio’s in crisistijd, de impact van COVID-19 op grensregio’s‘, het onderzoek dat we met Platform31 uitvoerden.

 

Meer aandacht én beter samenwerken

In het onderzoek doen we de volgende aanbevelingen om sociale en economische schade door corona zoveel mogelijk te beperken voor de middellange en lange termijn:

  • De Rijkoverheid moet grensgebieden in crisistijd meer specifieke aandacht geven. En de positie van grensregio’s meenemen in crisisaanpakken;
  • Regio’s doen er verstandig aan om grensoverschrijdende samenwerkingsvormen verder uit te bouwen, op bestuurlijk niveau en ook tussen zorgverleners en bedrijfssectoren.
  • Daarnaast moeten regio’s zich in samenwerkingen beter voorbereiden op noodgevallen. Met protocollen, grensoverschrijdende maatregelen en een communicatieplan.
  • Goede, vergelijkbare data is nodig om de impact van de pandemie goed in beeld te brengen, en als onderbouwing voor financiële steun voor harder getroffen regio’s.

 

Meer lezen?

Zie het hele rapport ‘Grensregio’s in crisistijd, de impact van COVID-19 op grensregio’s‘.